Nejčastější úrazy a jejich ošetření


Tržné rány, pokousání

Nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poranění větších cév. V případě, že pes krvácí, začneme krvácení ihned zastavovat. U rozsáhlejších poranění neprodleně vyhledáme veterinární pomoc.

Zastavení krvácení:

Nejprve zastavíme krvácení, pak ránu ošetřujeme!

-         ošetřující by si měl, pokud je to možné a neohrozí to psa na životě, důkladně umýt ruce, nejlépe teplou vodou

-         lehké plošné krvácení nebo krvácení z malých ran se zastaví většinou samo (takové krvácení je užitečné, protože vyplavuje z rány nečistoty, příp. i choroboplodné zárodky)

-         sraženou krev z rány neodstraňujeme

-         silnější krvácení zastavíme využitím tlakového obvazu, obinadla nebo tamponu

-         tlakový obvaz vystačí na mírnější rány, které je možno ovázat

-         chomáč vaty obalíme obvazovou gázou, vtlačíme do rány a upevníme přiložením obinadla

-         pružné obinadlo se používá nejčastěji při zástavě krvácení na končetinách

-         končetinu ovineme nad ránou a opatrně utahujeme, až se krvácení zastaví

-         obinadlo nesmíme ponechat na končetině déle než 1 až 2 hodiny

-         tampon volíme pro silně krvácející rány na místech, která lze obtížně vázat

-         nikdy nepoužíváme zásyp!!! – utvoří nad ránou neprodyšnou krustu znesnadňující hojení a podporující množení bakterií

 

Vlastní ošetření rány provádíme až po zastavení krvácení. Povrchové ranky a odřeniny ošetříme jodovou tinkturou nebo jinou desinfekční tekutinou, popř. sprejem (Septonex spray). Ránu znečištěnou prachem nebo hlínou apod. nejprve vyčistíme 3% roztokem peroxidu vodíku, nouzově alespoň čistou vodou. Rány, které se mohou snadno znečistit (na končetinách apod.) ošetříme a kryjeme obvazem. Při vážnějším poranění je nutné neprodleně zajistit ošetření u veterinárního lékaře.

Popáleniny a poleptání

Bezprostředně po popálení postižené místo sprchujeme chladnou vodou asi 15 minut. Musíme však zabránit podchlazení psa. Po ochlazení ránu překryjeme čistým obvazem nebo gázou.

Drobné popáleniny zasahující pouze pokožku můžeme ošetřovat sami. Zpočátku dvakrát denně, později jedenkrát denně místo očistíme, odstraníme nečistoty 0,5% dezinfekčním roztokem. Pokud je rána suchá, můžeme použít dezinfekční mast.

Rozsáhlejší popáleniny vyžadují každodenní ošetřování lékařem.

Poleptání kyselinou – ránu opakovaně oplachujeme roztokem sody bikarbony (do 1 litru čisté vody přidáme čajovou lžičku sody). Poté ihned kontaktujeme veterináře!

Pohmožděnina

Pohmožděnina vzniká nárazem tupého a tvrdého předmětu na tělo. Ten poškodí měkké části těla a neprorazí kůži. Postižené místo oteče, je teplejší a bolestivé. V případě, že je zhmožděna končetina, objevuje se u psa kulhání různé intenzity. Menší pohmožděniny se mohou projevit jako krevní podlitiny, poruší-li se větší cévy a podkožní krvácení roztáhne tkanivo, vzniká krevní výron.

Na malé a čerstvé pohmožděniny, příp. krevní výrony, přikládáme studené obklady. Dalším opatřením je zajištění klidu psa. V případě, že kulhání neustoupí do několika dnů, je třeba navštívit veterinárního lékaře.

Zlomenina

Příznakem zlomeniny je velká bolestivost, změna polohy končetiny, silné kulhání nebo chůze po třech končetinách, následný otok postižené oblasti. Při pohybu třecích ploch je slyšitelný charakteristický chřestící zvuk, tzv. krepitace. V případě otevřené zlomeniny je viditelná otevřená rána se zlomenou kostí.

Nutným opatřením první pomoci je znehybnění postižené končetiny dlahou a obvazem a dopravení postiženého psa k veterinárnímu lékaři. V případě otevřené zlomeniny je nutné nejprve provést zástavu případného krvácení.

Tonutí

Nejprve odstraníme co nejvíce vody z dýchacích cest.

-         U malého zvířete zvolíme vytřepání hlavou dolů, ale musíme dát pozor na trauma krční páteře.

-         Velkého psa přehneme přes koleno nebo židli a opakovaným tlakem na hrudník vodu vymačkáme.

Pokud zvíře nedýchá, zahájíme umělé dýchání, pokud nenahmatáme ani puls, zahájíme masáž srdce

Otrava

Různé jedy vyvolávají různé příznaky. Většina jedů způsobí krátce po pozření zvracení nebo průjmy, kterými se organizmus snaží zbavit nežádoucích látek. U většiny jedů probíhají příznaky otrav ve dvou základních fázích:

·        První fáze probíhá bezprostředně po příjmu jedu

·        Druhá fáze po jeho vstřebání do krve a zanesení do orgánů a tkání

·        První fáze často nebývá tak výrazná, o to výraznější pak bývá fáze druhá, kdy dochází k postižení různých orgánů a léčba většinou už není úspěšná.

Hlavními příznaky otrav je:

-       zvracení

-       průjem

-       skleslost a malátnost psa

-       nechutenství

-       u některých jedů slinotok, rozšíření nebo zúžení zornic, snížení tělesné teploty

-       u jedů na bázi warfarinu příznaky vnitřního krvácení (bledost sliznic, malátnost, skleslost, krvácení z přirozených tělních otvorů a do podkoží, srdeční slabost).

Při podezření na otravu je důležité co nejdříve vyvolat u psa zvracení, čímž dojde k vyprázdnění žaludku. K tomu je možné použít silný roztok kuchyňské soli (do vody jedna polévková lžíce soli na psa). Po vyprázdnění žaludku a odeznění dávivých příznaků je vhodné podat projímadlo (např. 20 až 30 g jedlého oleje) a následné podání 2 až 5 tablet živočišného uhlí (celkem až 25 30 tablet na psa) bud' ve formě prášku (navlhčený) nebo v tabletách (navlhčené nebo rozpuštěné ve vodě). Nutností je vyhledat odbornou pomoc veterinárního lékaře, vhodné je zajistit část podezřelého krmiva k chemickému vyšetření, které zprostředkuje veterinární lékař.

Uštknutí

Poraněné míso vydezinfikujeme a podle možností ostříháme nebo oholíme okolí rány.

Ránu nevysáváme, nechladíme ani nezaškrcujeme – jed v místě uštknutí způsobí pod rankou rozsáhlé nekrózy. Psa musíme neprodleně odvézt k veterinárnímu lékaři.

Dodržování klidového režimu poraněného zvířete je nezbytností!

Komplikace po uštknutí se mohou projevit i po 24 hodinách, po několika dnech se mohou dostavit příznaky selhání ledvin jako následek poškození tkáně toxinem, důležité je tedy neustále monitorovat pacienta.

 Úpal, úžeh

 Úpal a úžeh se vyskytují zejména v letních měsících.

Příznaky jsou:

-            vysoká rektální teplota (nad 40,5 ºC)

-            rychlé dýchání

-            zrychlený slabý tep

-            apatie

-            odmítání pohybu

-            třes

-            svalové záškuby

-            zvracení

Při poskytnutí první pomoci je nutné co nejdříve přerušit práci a odvést psa do stínu.

Důležité je:

-         polévat tělo psa studenou vodou, ne však končetiny – chlad způsobuje zúžení cév, sníží se množství vypařovaného tepla

-         na hlavu a srdeční krajinu klást studené obklady nebo sáčky s ledem

-         nabídneme psovi malé množství tekutiny, ne ledovou! Velké množství vyvolá zvracení, což zhoršuje stav – křeče, dehydratace

-         zajistit přepravu postiženého psa k veterinárnímu lékaři

-         teplota by se měla snižovat pozvolna, asi o 1 ºC za hodinu

 V případě, že je nezbytné nechat psa v zaparkovaném automobilu, je nutné najít pro parkování takové místo, na které v době během naší nepřítomnosti nezačne svítit slunce. Zajistíme dostatečné větrání vnitřního prostoru vozu (např. použitím okenní mřížky, pootevřením okýnka tak, aby pes nevylezl), vůz i psa pravidelně kontrolujeme a zajistíme pro psa přísun čerstvé vody.

Podchlazení

 Příznaky: - rektální teplota pod 36 ºC, delší pobyt v chladném prostředí

 Důležité je:

-         zahájit postupně vnější ohřívání

-         na povrch těla přiložit deky, termofory, rukavice naplněné teplou vodou, elektrické podložky (ale pozor na popálení)

-         u mírnějších forem popálení je možnost zvíře ponořit do vody o teplotě 40-45 ºC, avšak nesmíme tento způsob použít u těžkého podchlazení – rozšíří se povrchové cévy a tím se zvýší ztráty tepla

-         tělesná teplota by měla stoupat o jeden stupeň za hodinu

-         nezapomeňte kontaktovat veterinárního lékaře, kontaktujte ho ihned, pokud se vám nepodaří zvednout teplotu psa nad 36 stupňů celsia.

-         Podchlazení může vést k nepravidelnostem srdečního rytmu až k selhání srdce

 Úraz elektrickým proudem

 Nejdříve ze všeho dáme psa z dosahu elektrického proudu. Dejte pozor aby jste i vy nebyli zasaženi proudem. Pokud pes nedýchá a nemá puls, zahájíme umělé dýchání a masáž srdce. Pokud se nám zvíře podaří oživit, ihned ho přepravíme k veterináři. Pokud je poranění tepelné, má podobu popálenin a pes nejeví známky celkových potíží, ošetříme ránu 0,5% dezinfekčním roztokem.

 Poranění hlavy a páteře

 Psa položíme na pevnou (tvrdší) podložku vhodnou pro transport – např. prkno, lepenka, složená deka.

Hlavu umístíme výš než tělo, nejlépe v úhlu 45º, úhel hlavy a krku by měl být asi 20º. Tělo podložíme postupně už od lopatek, aby nebyla hlava zalomena.

Při transportu zabráníme zvířeti v pohybu.

Pokud jsme u nehody a při transportu sami, psa k podložce zafixujeme obvazy, dekou nebo třeba izolepou.

 
Poranění vnitřních orgánů

 Poranění orgánů a se rozpozná velice těžko, záleží na intenzitě poranění orgánu jaké se objeví příznaky.

Většinou se objeví:

-         náhlé blednutí sliznic

-         snížení tělesné teploty

-         malátnost a únava

-         při těžkém postižení brzy pes zkolabuje a uhyne

Pokud máme jen podezření na poranění vnitřních orgánů, zajistíme psovi klid, dostatek tekutin a co nejrychleji jej dopravíme k veterináři.

Podezření na krvácení do dutiny břišní nesmíme podceňovat. Nejčastěji se pozná tak, že se dutina břišní zvětšuje, pes má bledé sliznice a namáhavě dýchá.

Jak zabránit krácení?

-            vyvineme protitlak z vnějšku – břicho zabandážujeme

-            obvaz nesmí být příliš utažen – musíme pod něj bez problémů vložit prst

-            nadměrný tlak může zhoršit dýchání

-            psa uklidňujeme a co nejrychleji transportujeme k veterináři

 

 Text foto: Ivana Pospěchová


zuzana smejkalova
Aktualizováno: 19.12.2007 14:53:09
Napsáno: 4.12.2007 11:10:53

Forum.

Vložit príspěvěk

4.5.2008

michaela hruskova

Dobry den.Dnes mi zrazilo auto psa,no nepreslo po nom,ale dostala ranu do pravej strany hlavicky.Boli sme aj u veterinara,dal jej infusiu a povedal ze nema nic zlomene.Ze ma zrejme narusenu nervovu sustavu a silny otras mozgu.Uz je to 5hodin co sa to stalo,stale len lezi,spi a ani nechce pit,ani jest.Postavi sa na nohy,ale hned padne.Mozte mi nieco poradit co mozem pre nu urobit.Dakujem za odpoved

4.12.2008

ingrid

môj pes je po opuchu mozgu bol prejdený autom je bez pohybu slabo reaguje skoro vôbec na pokyni dostáva infúzie ako dlho trvá kým môže začať chodiť a reagovať na poveli

28.2.2009

Milan

Můj pes Míša dostal z ničeho nic křeče.Byl u veterináře na injekce.křeče zmizely ale začal se všeho bát.Nechce jít ze schodů,nechce vyskočit na postel a celý den a celou noc prochodí.nechce spát.Jestli můžete poradˇte.Děkuji

2.5.2009

bucinka

Dobrý den.Můj pes chodí pořád se stáhlím ocasem což nikdy nedělal a když mu na něj sáhnu tak kňučí a vrčí.Co s tím?

19.7.2009

martin0088

dobry den. mame 3 mesicnih fenku yorksira v patek u ni diagnostikovali otres mozku dostala injekci nezvraci ale porad chodi do kolecka na pravou stranu rovne ujde maly kousek vlevo vubec nereaguje. nemuze jit o jine zraneni napr. zablokovana pater? moc vas prosim odepiste mi na e-mail martin008.cz@seznam.cz nebo na icq 578 913 577 dekuji.

24.11.2009

ondrak

Dobrý den můj pes 2roky starý NO má poslední 3dny bolesti levé zadní tlapky, v noci skoro nespí a a kňučí. Vetrinářka dělala i RTG a nic nenašla. Žádný úraz sem nespozoroval. V květnu 2009 měl zápal plic a podle doktora zřejmě i nějakou lehčí mozkovou příhodu,tak se chci zeptat zda nevíte co by mu mohlo být. Děkuji Ondra e-mail O.Kobliha@centrum.cz tel 722 109 834 děkuji za odpověď

12.3.2010

luciash

dobry den,mam 11ti letou fenku krizence ratlika s civavou a pred vcerejskem dostala mozkovou prihodu.nemuze chodit a veterinar rekl ze nam nemuze zatim nic rict..jenom ze musime pockat jestli se do 4 dnu postavi..zajimalo by me jestli ji muzu nejak pomoct znovu se naucit chodit nebo neco..napadlo me ze kdyz miluje piskoty ze bych ji nejak tea piskotama motivovala aby zkousela se postavit..do stredy byla plna zivota..hrala si s nasim druhym pejskem..na druhy den uz zacala stekat a zkousela se postavit..ale dneska to moc nezkousela..takze..mohla bych s ni tedy nejak cvicit?dekuji za radu

4.5.2010

OLIN

Dobrý den,mám staforda 19 měsíců starého.Naprochazce se mi popral s retrívrem a doma jsem zjistil,že mu chybí 2spodní zoubky.Je možné ,že to byly ještě mléčné zuby?Byly velice drobné.Díky za odpověď.

10.9.2010

naďa

Dobrý den, nevím, jestli můžu dát svému 5 měsíčnímu štěněti lék na snížení teploty. Díky za radu

21.10.2010

md

... a nebylo by lepší zavolat nebo zajít na veterinu, než psát na net?

21.3.2011

lu

Dobrý den mám dotaz-máme 6-7- leteho krysaříka je velmi aktivní a hravý -a včera zniče nic začal polehávat a kňučet najednou nedokáže vyskočit na postel a ani po schodech nechce jít -venku se vyvenčil ale stolice jen málo když jsem ho chtěla vzít do náruče tak jsem ho chytla na hrudi mezi předníma nohama a začal hrozně kvičet ted jen spí a leží prosím coto může být-bananek3@seznam.cz

26.6.2011

iveta

co mam robyt ak si pes vytkol nohu

22.8.2011

Jakub

Dobrý den, včera si můj pes vylomil zub, ale pořád mu na kousku visí v puse. můžu ho sám vytrhnout pokud mě nechá?? díky za odověď

10.9.2011

Petra

Dobrý den,dnes jsem zjistila že našemu psovi teče krev ze zadečku... Je to asi týden co se straní,a spí si někde v klidu sám.Občas se přišel pomazlit a ven jsme ho museli na čůrání nutit. Mám z toho hrozně špatný pocit a potřebuji nějakou radu. Jelikož je sobota tak náš veterinář není k dispozici a poblíž nikde žádný není. Nevíte co to může být nebo čím by jsem mu mohla pomoct?? Moc prosím poraďte

1.1.2012

bohouš

Dobrý den, pejsek si pořezal při venčení polštářek tlapky. Kůže již visi a pod ní se objevuje červené maso. Doma mě říkají odstřihni já to vidím na lékaře. Prosím poraďte. Díky.

20.10.2012

Luboš

Dobrý den polil jsem svou fenku horkou kavou u veterinaře jsme byli prosím o radu v následné péči nechci aby trpěla ještě víc než tetka děkuji

14.5.2013

luena

Dobrý den, Včera jse mi stal úraz u mého pejska. Moje malá sestřička si sním hrála a pak ho vazala do ruky a praštila sním o zam an dvorku a Barik řval hodně ale nekulhá ale ocásek má dole ( špic musí mít ocas nahoru a nosí ho tak) když ho vezmu tak kvičí nebo když leží tak po chvílích zakvičí a když mu dám ocas nahoru tak kvičí.. Jestli máte někdo zkušenosti stím to úrazem tak bych se nechala aj poradit---

20.7.2013

Deny

Dobrý den, máme doma tří měsíčné štěně Pražského krysaříka a v případě nárazu do hlavy při blbnutí hlavičku dá na stranu otevře ústa a vypadá jako "[cenzurováno]". Jeto jen tehdy když se do hlavy ťukne a my máme strach, že to je neurologického původu. Jinak je čilí a hraví. Můžete nám prosím poradit co dělat?

7.8.2013

jitkab

to luena: okamžitě na veterinu, proto malé děti nepoustim k mému psovi,že praštit s něčím živím je špatně by mělo dle výchovy rodičů chápat i dvouleté dítě už !! chudák zvíře

8.9.2013

kempova

Dobrý den můj pes dneska spadl ze stolu jedna se o dvou letoun civavu je velice hyperaktyvni a RAF běhá skála kdysi mel namozeny sval po pádu knucela platka zůstává nahoře neslapne na ni neskoci na gauč na nic packu si nechá sáhnout ale knucivelice prosím o radu není to cela noha více ta páčka po pádu zůstala skrcena ake není natekla jen sem tam žák učí a chodí po trech prosím napište kempova3@seznam.cz

24.4.2014

Vašek

Dobrý den dneska mého psa napadl pes a udělala se mu za hlavou boule a nevím co to je... Ale neboli ho to. Je to americký pitbull ten muj pes

24.4.2014

Vašek

prosím poraďte. nevíte co by to mohlo být?

18.9.2014

petr

Dobrí den mam psa krisařika a ma zasitou kuzi na zadni pacce a zacqlo mu nateka t cela packa odzhora dolu poradte

29.10.2015

Veronika

Dobrý den, moje fenka tibetského španěla v noci začala krvácet z konečníku a až doteď sotva chodí, k ránu se jí krvácení zpomalilo, byla sterilizovaná

11.8.2016

Tomáš

Dobrý den,máme ročního krysaříka,při procházce se dceři přimotal pod nohy a pravděpodobně ho kopla nějak nešťatně do hlavy,pejsek spadl na bok a již se nepostavil,zůstal strnulý ležet bez dechu, po masáži srdce ožil,je čtvrtý den u veterináře,dostává kortikoidy na otok mozku, ale stav se nezlepšuje, jen leží nežere nepostaví se na nohy oči se mu protáčejí, vypadá to jako když je půlka těla zasažena více,po rentgenu nic zlomeného nemá,nevíme jesli nemůže mít nějaké jiné poranění než ten otok mozku? nebo jakby se mu dalo ješte pomoci? děkuji Tomáš.

11.8.2016

Tomáš

Dobrý den,máme ročního krysaříka,při procházce se dceři přimotal pod nohy a pravděpodobně ho kopla nějak nešťatně do hlavy,pejsek spadl na bok a již se nepostavil,zůstal strnulý ležet bez dechu, po masáži srdce ožil,je čtvrtý den u veterináře,dostává kortikoidy na otok mozku(dnes dostal poslední injekci víc už nemůže),ale stav se nezlepšuje,jen leží nežere nepostaví se na nohy oči se mu protáčejí oběvují se bělma, vypadá to jako když je půlka těla zasažena více,po rentgenu nic zlomeného nemá,nevíme jesli nemůže mít nějaké jiné poranění než ten otok mozku? nebo jak by se mu dalo ješte pomoci? děkuji Tomáš.sevcut@seznam.cz, 724578863

23.3.2017

Kleinova

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Auto.mi srazilo psa, ale psovi se nic nestalo. Jen kňučel a běžel pryč. Po cestě od veterináře začal zvracet a kňučí, když se mu šáhne na břicho. Chtěla bych se zeptat jestli nemáte nějakou radu? Děkuji

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz