Které štěně si vybrat?


Jedete se poprvé podívat na vrh štěňat, že kterého si budete vybírat svého budoucího pejska? Přemýšlíte, které si zvolit? Proč raději tohle, a ne jeho brášku? Zkuste si udělat testy podle Campbella, třeba vám s rozhodováním pomůžou.

Kdo je vymyslel? William Campbell – jeden ze zakladatelů americké Společnosti pro veterinární etologii. Jako první zpřístupnil široké veřejnosti povahové testování štěňat. Je autorem knihy Behavior Problems in Dogs (Problémy v chovaní psů).

 

Příprava

Štěně, které chcete testovat, by mělo být s vámi o samotě a vy byste se přitom měli tvářit co možná nejvíc "neutrálně". Pejsek by neměl být starší než sedm týdnů (v tomto věku ještě podléhá instinktům a nepoznamenal ho vliv člověka. Jak říká Campbell, „obrysy jeho charakteru se začínají projevovat až ve věku kolem tří a půl měsíce. Jde zejména o projevy dominance (nadřazenosti), submisivity (podřízenosti) a nezávislosti. Testy se soustřeďují právě na tyto tři charakteristiky.“

Uchopte štěně do náručí a odneste ho na místo, které nezná a kde ho nebude nic rušit (například procházející lidé nebo zvuky.) Pozor: nesmí slyšet své psí sourozence!

 

1. Test potřeby sociální komunikace

aneb: Bude družný?

Posaďte štěně doprostřed prostoru, který jste pro tento test zvolili, vzdalte se od něho několik metrů a sedněte si do dřepu proti němu. Tleskněte (mírně) a pozorně sledujte, jak bude reagovat. Údaje si zaznamenejte do tabulky (na konci článku)

- Jestliže k vám štěně přiběhne s ocáskem vztyčeným nahoru, snaží se na vás vyskočit a třeba vám i okusuje ruce, zakroužkujte si u tohoto testu písmeno A. Snadno k vám přilne.

- Blíží-li se k vám bez zaváhání a má při tom zvednutý ocásek, zapište si B. Prokazuje smysl pro družnost, důvěřuje vám a je ochotno vás následovat.

- Pokud se k vám blíží s ocáskem staženým dolů nebo mezi nožkama, poznamenejte si písmeno C. Chybí mu sebevědomí a důvěra.

- Zamíří-li k vám váhavě, zapište si D. Má sklon k nezávislosti.

- Zůstane-li na svém místě, pište si E. Projevuje zřetelnější nezávislost nebo je to pasivnější jedinec.

 

x2. Test schopnosti vás následovat

Vstaňte a pomalu se od štěněte vzdalujte.

- Pokud vás ochotně následuje, vrtí ocáskem a třeba se vám dokonce snaží zakousnout do bot - pište si A. Už teď je vám oddané. Je srozuměno s tím, že jste od této chvíle jeho pánem.

- Klidně vás následuje - zakroužkujte si B. Pejsek vám důvěřuje, je ochoten vás přijmout.

- Jde za vámi bez valného nadšení. Píšete C. Projevuje jistou zdrženlivost v ochotě vás následovat.

- Následuje vás, ale trochu při tom váhá, ocásek má dole - D. Má vrozenou jistou nezávislost, jeho výchova bude muset být velmi důsledná.

- Zůstává na místě anebo zamíří jiným směrem - píšeme E. Projevuje nezávislost, jeho budoucí výchova bude velice obtížná. (V tomto posledním případě se mohlo stát, že si nevšiml, jak se vzdalujete, měli byste test ještě zopakovat. Pokud bude výsledek stejný, máte před sebou bezpochyby jedince značně nesoustředěného, kterého nebude snadné vychovat.)

 

3. Test podřízenosti

Položte štěně na záda, packami vzhůru, a chvilku ho přidržte, že ho rukou lehce stlačujete na hrudník. (Je známo, že psi sami mezi sebou prokazují svou podřízenost právě tak, že odhalí břicho. Stejně se zachová poražený soupeř v souboji, aby dal tímto způsobem najevo, že přijímá nadřazenost vítěze.)

- Štěně se bráni ze všech sil, dokonce se snaží vás kousnout. Píšete si písmeno A. Máte před sebou silného jedince s nímž nemusí vše probíhat hladce.

- Pejsek se zmítá, snaží se uniknout z vašeho sevření. Písmeno B. Jde o vyhraněného jedince, který by měl mít rozhodného a pevného pána.

- Štěně se kroutí a vrtí, aby se vám vysmeklo, ale pak se podřídí. Zaznamenejte si C. U tohoto pejska bude třeba větší trpělivosti a maximální důslednosti.

- Štěně si to od vás nechá líbit, možná vám začne dokonce olizovat ruce. Píšeme si D. Tenhle psík má klidnou povahu a při učení bude dobrým žákem.

 

4. Test dominance (nadřazenosti)

Otočte pejska bříškem k zemi a jedním prstem ho hlaďte od vrcholku hlavičky k ocásku. Tento test umožňuje určit stupeň submisivity (podřízenosti) štěněte.

- Je nespokojený, snaží se vás kousnout. Písmeno A. Nebude zcela snadné ho vychovat, bude mít sklony k toulání.

- Zlobí se, protestuje, pokouší se vám packou oddálit ruku. Písmeno B. Je to jedinec, kterému budete muset vnutit svou vůli.

- Trochu se brání, ale pak se pokusí vám olíznout ruce. Píšeme si C. Projevuje se jako poměrně nezávislý jedinec.

- Otočí se na hřbet a olizuje vám ruce. Zaznamenejte si D. Už nyní částečně přijímá vaši nadřazenost.

- Nereaguje - písmeno E. Je to velmi poddajný jedinec, bude se snadno vychovávat.

 

5. Test hrdosti (nazývá se též testem dominance ve zdvihu)

Zvedněte psíka tak, že leží na břichu - na vašich dlaních, ruce máte přitom spojené prsty. Psí nožky jsou tedy ve vzduchu bez opory. Takto setrvejte asi třicet vteřin - je to pro něj velmi nepříjemná situace.

- Brání se ze všech sil, kouše kolem sebe a vrčí. Píšeme si A. S tímhle pejskem byste mohli mít lecjaké problémy.

- Brání se vydatně. Zaznamenáme si B. Bude třeba větší přísnosti.

- Pokouší se vymanit z nevýhodné pozice, ale neprojevuje se při tom útočně. Písmeno C. Při výcviku u něho můžete občas narazit na projevy nedůvěry.

- Vůbec se nebrání. Písmeno D. To je pejsek, jehož jediným přáním je být vám oddaný.

 

Jakmile provedete všechny tyto testy (každý trvá asi třicet vteřin), pohlaďte pejska, pochvalte ho, a teprve potom ho vraťte jeho matce. Nyní můžete začít analyzovat výsledky testu.

 

VÝSLEDKY:

Převaha písmena A znamená, že tento jedinec je hůře ovladatelný, nerad se podřizuje a má sklon k agresivitě. Rozhodně vyžaduje přísného a důsledného pána. Nedoporučuje se lidem, kteří mají malé děti, ani starším osobám.

Dvakrát až třikrát písmena A a B: štěně nelze rovněž doporučit rodinám s menšími dětmi a starším lidem. Pokud se ale jeho pánem stane osoba, která umí prosadit svou vůli, může z tohoto psa vyrůst vynikající hlídač.

Převaha písmena B: Temperamentní jedinec, který má sklon k nadřazenost. Při dobrém vedení je schopen vydat ze sebe všechno a stát se přeborníkem v některých disciplínách. Přesto byste měli z jeho blízkosti vyloučit malé děti.

Převaha písmena C: Jde o štěně, které se dobře přizpůsobuje každé situaci, každé rodině, včetně dětí i starších osob.

Dvakrát či třikrát písmeno D s jedním či více E: Je to poddajný jedinec, který se v budoucnu rád podřídí. (To však neznamená, že jde o ideálního psa, mohl by být i nesoustředěný, někdy až apatický.) Hrozí u něho, že by mohl patřit k těm, co neustále vyžadují hlazení a chválení, protože jim chybí dostatek sebevědomí. Je to vhodný pes pro osamělou osobu.

Převaha písmen D s písmenem E v testu dominance: Pes, jehož socializace (vřazení do společenského života) se nemusí obejít bez potíží, a proto bude vyžadovat velice zodpovědný výcvik. Pokud toto štěně získalo navíc písmena A nebo B, mohlo by se později projevovat při sebemenší příležitosti agresivně. Pokud se písmeno E v 5. testu kombinuje spíše s písmeny C a D, jeho útočnost se může proměnit v přehnanou bázlivost.

Závěr

Berte v potaz, že jsou tyto testy pouze orientační a rozhodně nejsou jednoznačné! Z jejich výsledků lze vyvodit jen jakési měřítko při posuzování povahy štěněte. Jak se pes bude chovat k vám a dalším jedincům svého druhu, záleží především na výchově a socializaci!!! Takže: I když si svého budoucího pejska nejspíš stejně vyberete podle sympatií (nebo lásky na první pohled), můžete si ho trochu otestovat :-)

 

TABULKA K TESTU

JEDNOTLIVÁ ŠTĚŇETA VEĎTE POD ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI, U KAŽDÉHO PAK ZAKROUŽKUJTE PÍSMENO, KTERÉ ŠTĚNĚ POSTUPNĚ VE VŠECH TESTECH ZÍSKÁ.

číslo štěněte

I. II. III. IV. V.

1. Test potřeby komunikace  

 

A- přiběhne hned, ocásek nahoře

 

B- přijde ochotně, ocásek vzhůru, tlapkami dotírá na vaše ruce

 

C- přijde klidně, ale ocásek je stažený

 

D- blíží se váhavě

 

E- nepřijde vůbec

     

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

2. Test schopnosti následovat  

 

A- jde za vámi okamžitě, ocásek vzhůru, zkouší vám okusovat nohy  

 

B- jde za vámi ochotně, ocásek nahoru, drží se vám u nohou  

 

C- následuje vás, ale ocásek má stažený mezi nohama  

 

D- následuje vás nejistě, ocásek má stažený  

 

E- vůbec vás nenásleduje nebo zamíří jinam

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

3. Test podřízenosti (chování pod nátlakem)

 

A- bojuje ze všech sil, vrtí se a kouše

 

B- bojuje

 

C- brání se, ale pak se poddá

 

D- nebrání se, olizuje vám ruce

 

 

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D

4. Test dominance

 

A- vzpírá se, bojuje tlapkami, kouše a vrčí

 

B- protestuje, odstrkuje vás

 

C- kroutí se, pak vás olizuje   

 

D- obrátí se na hřet, olizuje vás

 

E- nevzdoruje

         
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

5. Test hrdosti

 

A- vzpouzí se zuřivě, kouše, vrčí

 

B- divoce se vzpouzí

 

C- vzpouzí se, ale pak se zklidní, olizuje ruce

 

D- nevzpouzí se, olizuje ruce    

         
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D

Zdroj: Jean-Pierre Hutin, Budeme mít dobrého psa, Magnet-Press 1993


Vanda Ročková
Aktualizováno: 22.1.2012 15:11:30
Napsáno: 14.11.2010 17:20:35

Forum.

Vložit príspěvěk

27.12.2010

Monika ( e-mona43@email.cz )

Dobrý den, prosím o radu...: Plánuji si pořídit pejska ale potřebuji, aby splnoval tyto podmínky: má rád děti, má rád ostatní zvířátka a není to honič nebo lovec a také s né moc dlouhou srstí a aby dokázal řetrvat alespon kromě zimy venku na zahradě v boudičce která je dobře zateplená. Prosím odpovězte mi co nejdříve! Děkuji!

9.1.2011

katka152

já bych navrhovala yorkšírského teriera ale ten by asi nevydržel venku v boudě a nebo labradorského retrívra to je jako labrador ale trochu menší ja ho mam ale lovečák to teda moc není!!!

12.1.2011

Vlasta

Záleží především jakou velikost si představujete. Takový zlatý střed je třeba boxer, border kolie, dalmatin, to jsou vstřícná rodinná plemena...

12.4.2011

Petra Holcová

Dobrý den chtěla bch si pořídit pejska ale dost strokotávám na plemeni :) pejsek totiž bude v bytě takže by měl být menší ale pohybově zdatný protože trávíme hodně času na výletech asi ne s moc dlouhou srtí a sndazší výchova předem moc děkuji

15.4.2011

Tereza

Pro Petru Holcovou:Nedá se to tak snadno říct.Ale jestli chcete spíše menší a aktivní plemeno,s krátkou srstí a lehkou výchovou,těch je opavdu moc málo...ale podle mě by se hodil Jack russell nebo Parson russell teriér.Jsou docela malí,energie má vždy až až,srst má krátkou,akorát nesouhlasí poslední podmínka.Jeho výchova je poněkud náročnější.Je tu bujné a vítací plemeno!!!Jiank,malá plemena toho moc neujdou...ale sice se možná budete divit,ale čivava by se také možná hodila..je malá,(existují dva druhy,dlouho a krátko srstá-ve vašem případě byste si vybrala krátkosrstou),výchova by neměla být tak komplikovaná...a i když se asi budete divit,tak čivava toho ujde tolik,co jeho pán!!Ale nejlepší bude,pořídit si psí atlas,vybrat vhodné plemeno a pak u chovatele požádejte o aktivní štěně.Chovatel vám jistě nabídne to pravé pro vás.Tak držím palečky při vybírání!!

23.5.2011

Karin

je vhodné chovat border kolii v bytě když jí dopřeju dost pohybu po práci a o víkendech ?

29.6.2011

Zuzka

Pro Petru Holcovou: Doporučila bych Kavalír king charles španěl. Jen tu srst má trochu delší. Jinak nejúžasnější pes.

7.7.2011

¨Tereza

Karin:Jestli jí denně dopřejete hodně pohybu,tak ano.(Aspon tak 1-2 hod.1 procházka 3-4x denně)Dokonce znám paní,která má borderku a ta,zas tolik pohybu nepotřebuje.Borderka totiž velice ráda běhá akáče a tak,ale také velmi ráda se učí nové povely!! Můžete jí třeba v bytě učit různé veselé kousky :-) Tak přejeme hodně štěstí s vaším novým přírůstkem :-)

18.7.2011

Alena

Dobrý den, chtěla bych si pořídit štěně, které by splňovalo tyto parametry: Může být venku i když je chladněji, má nenáročnou srst, je to hlídač střední velikosti, snadno se učí, ale není náročný na pohyb a není to lovecký pes a hodí se k rodině a dětem. Vím, že je toho hodně, ale takové štěňátko bych chtěla.:) Předem děkuji za odpovědi.

2.8.2011

Tereza

Aleno,takový přesný pes,opravdu asi není,jedině nějaký voříšek.Všecko kromě loveckého psa by splnovali retrívři-hlavně ´kudrnatý retrívr-je to hlídač,ale miluje děti a svou rodinu.Taky by popisky splnovala čivava,kromě té střední velikosti.Také třeba Border kolie,ta,si myslím,že by se výborně hodila-a to možná i nejvíce,ale potřebuje mnoho pohybu.Tak přeji štastnou ruku při vybírání!

26.8.2011

Siminka

Dobrý den,máme labradora Endyho a je hrozně divoký.Když zjistí že je nějaký prostor nebo třeba díra v plotě tak okamžitě běží a uteče nevíme si s ním rady.Na procházce hrozně tahá.co máme dělat?

29.8.2011

Dalady

Moc nechápu, jak někdo může radit začátečníkovi borderu nebo parsona - plemena časově hodně náročná. Taky si myslím, že diskuze na internetu není nejvhodnějším prostředkem, jak si vybrat správné plemeno. Je mnohem víc aspektů ke zvážení, než jste vypsala. Nejlepší by bylo, poradit se s odborníkem (naživo).

3.12.2011

Jana

Dobrý den. já bych se chtěla zeptat, kterého psa ssi mám pořídit do bytu! ale takový nějaký který by mohl být třeba celé dopoledne sám nic nevyvedl!

10.12.2011

l1u2c3k4a

Dobrý den, mám takový dotaz: chtěla bych si pořídit štěně (nejlépe výmatského ohaře) a zajímalo by mě, jak poznám, že se ke mě štěně hodí. S pejskem bych nejezdila na žádné soutěže ani výstavy (na to ani nemám čas). Jenom bych si přála takového dobrého kamaráda se kterým bych mohla dělat (a zárověň se i učit) nějaké zábavné kousky, ale nepotřeuji žádného vrcholově krásného výstavního psa ani nic soutěžního, opravdu jen kamaráda a pejska pro zábavu (mojí i jeho). Nevíte jek poznat takové štěně? PS.: žiji s malou 10ti letou sestřičkou (ale ke zvířátkům se chová jako y jí bylo 5 :)) a tak by se mi také hodilo aby pejsek nebyl agresivní. Moc děkuji za případné odpovědi:)

23.12.2011

Vevík

pro katka152 labrador a labradorský retrívr je to samé plemeno není v nich žádný výškový rozdíl

4.1.2012

Daniel

Chtěl bych se zeptat jaký pes se hodí do panalového domu 3+1?Nějaký malí,lehce cvičitelný a srst jkákoli.Předem díky za odpověď.Daniel H.

16.2.2012

SELKA

Pro Karin:Border kolii bych moc nedoporučovala chovat v bytě ,ale pokud jí dopřejete dost pohibu tak byste jí mohla chovat v bytě.Ale je to aktivní plemeno tak moc nedoporučuji-radši bych zvolila menší plemeno.

2.4.2012

Sajon

Dobrý den!Nemohu se rozhodnout zda si mám peořídit bígla nebo Jacka Russella Teriéra?Poradil by mi někdo srašně moc prosím:)

6.6.2012

Marie

Dobry den, potrebuji poradit.Moje dcera si chce poridit psa ale je ji 13 a nevim ktereho ji mam povolit.Aby byl vhodny i do bytu. Dekuji

14.7.2012

Emily F.

Pro Marii: Když bydlíte v bytě, volila bych spíše malá plemena, s kratší srstí (aby jste neměli chlupy úplně všude). A teď už záleží na vaší (a dcery) životosprávě. Jestliže v zimě nevystrčíte paty z bytu, ak si psa raději nekupujte (potřebuje venčit ráno, odpoledne a večer)! A pokud by vám nedělalo problém ráno vstát o 20 min. dřív a večer místo televize jít na půl hoďky venčit psíka, ale nechcete s ním chodit na žádné dlouhé (10 a víc km) procházky, hodí se k vám třeba čivava. Ta neujde moc kilometrů, takže se dlouhým procházkám vyhnete. Ale v zimě potřebuje psí obleček aby jí nebylo zima. Pokud jste ale sportovní tip, který vyrazí na dlouhé procházky rád a také za kažedého počasí, hodí se k vám Jack rusell teriér. Ale když je vaší dceři 13 let, za chvíli půjde na střední a když si nevybere školu u vás ve městě ale třeba i v jiném kraji, venčení krmení a mazlení bude na vás. A jestli se bojíte toho strání, pořiďte si raději křečka, rybičky nebo činčilu. Ty se moc let nedožijí a tím pádem na vás nebude starání. Přeji mnoho štěstí při výběru pejska. A raději si nastudujte všechny věci okolo starání se o konkrétní plemeno, abyste pak nebyli zklamaní tím, že na obrázcích vypadal tak mile, hodně a přítulně přitom je to agresivní a nemazlivý pes. Aby pak neskončil v útulku. Výchova je ale jen na vás a vaší dceři. Jakého si ho vychováte, takového ho mít budete. Pevně věřím že se o něj budete pečlivě starat a že když mě uposlechnete, a prozkoumáte všechna fakta o chování konkrétního plemene. Hodně štěstí při výběru a výchově psího společníka. :)

16.10.2012

Klára

Dobrý Den Potřebovala bych poradit.Moje Dcera by hrozně chtěla psa je jí 12 je sportovní,aktivní,ani chvilku neposedí na místě.A v zimně raději taky tráví čas venku tak bych potřebovala poradit plemeno aby bylo,málé,aktivní,hravé a hlavně aby bylo sportovní. malé plemeno chci proto že bydlíme v bytě.Doufám že poradíte

29.11.2012

Simona

Zdravím všechny pejskaře a milovníky psů :) Mám takový drobný problém, po 5 letech přemlouvání, si v květnu jedeme pro pejska(plemene border kolie). U paní chovatelky už jsme byli a vše v pořádku, viděli jsme mamku i tátu psa :) Jen nevím, jak si vyberu tu svou psí holku. Mám vlastní jméno, ale jak si mám vybrat, když na tom klubíčku nepoznám, jestli bude aktivní/pasivní, hravá/zakřiknutá? Nebo podle čeho se to takhle brzy pozná? Dát na exteriér je sázka do loterie. Děkuji předem

5.6.2014

Tereza

V tom testu jak sou výsledky: Převaha písmena A znamená, že tento jedinec je hůře ovladatelný, nerad se podřizuje a má sklon k agresivitě. Rozhodně vyžaduje přísného a důsledného pána. Nedoporučuje se lidem, kteří mají malé děti, ani starším osobám. a v 1. ukolu je že A znamená že k vám přiběhne rád jak teda může bejt hůř ovladatelnej?To je vše jinak je to moc hezkej članek

7.7.2014

bianka

Ahojte potrebujem poradit akeho psika si vybrat neviem sa rozhodnut :( pomozte pacia sa mi viacej psiky ja by som chcela takeho domaceho maznačika ;) nie bojoveho ale rodinneho a vicvicit ho aby bol v tom super ;) mne sa pacia yourkshire terier alebo civava alebo zlaty retvir aj maltezky psik alebo uz veksi pes Weinsky sterier ;) najradsej by som si ich zobrala vsetky :* pls poradte za kazdu radu strasne veelmi dakujem :* :3 ;)

7.7.2014

bianka

Alebo sa mi este paci jack russel;) pomozte mi prosiim potrebujem rychlu odpoved vasa bianka ktora dala iba pred 5 min. Prispevok pred tymto :*

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz