AMERICKÝ PITBULL TERIÉR


JAKÝ OPRAVDU JE?

 Americký Pitbullterrier (APBT) je už delší dobu nejčastěji mediálně přetřásaným plemenem. Snad každý člověk i nepejskař má o něm svou představu. Já vás nechci krmit nabubřelými frázemi, jaké tak rádi užívají mnozí chovatelé pitbullů. Nechci ani dělat plemenu reklamu. Chci vám jen přiblížit, jaký APBT ve skutečnosti je. A chci vás požádat, abyste jej zkusili pochopit dříve, než ho zatratíte. A v neposlední řadě chci upozornit všechny majitele a případné zájemce o APBT, co od něj mohou očekávat.

Část lidí považuje pitbulla za krvežíznivou bestii vraždící děti. Jiní lidé tvrdí, že je pitbull pes jako každý jiný, že záleží pouze na výchově. Tito lidé si myslí, že má pitbull "pouze" strašlivý stisk a obrovskou sílu, ale pokud není speciálně cvičen k agresivitě a je naopak dobře vychován, je hodný jako beránek. Kdo o tomto plemeni opravdu něco ví, vám však řekne, že obojí je nesmysl.

Všichni jistě víte, že APBT byl vyšlechtěn především pro psí zápasy. Dnes jsou psí zápasy zakázané, ale existuje řada materiálů z dob, kdy byly povolené a velice oblíbené. Ať byly z našeho pohledu jakkoliv kruté, jsou součástí historie. A chceme-li pochopit podstatu pitbulla, nezbývá nám než se o nich něco dozvědět. Každý zkušený kynolog jistě ví, jaký význam mají vrozené vlohy pro chování psa. A protože víme, že genová výbava APBT byla formována pro psí zápasy, nezbývá nám, než se o nich něco dozvědět, ať jsou nám jakkoliv odporné.

 

Psí zápasy

V materiálech z počátku 20. století můžete najít vše od informací o chovu psích zápasníků, přes jejich trénink, až po popis jednotlivých zápasů. Dozvíte se také překvapivý fakt, že mnozí šampioni ringu žili svůj život jako členové rodin pohromadě s malými dětmi. V rodinném kruhu byli velice přátelští. Jak je to možné? Před, během i po zápase byl pes v úzkém kontaktu s lidmi (např. před zápasem se musel nechat vykoupat od cizího člověka), musel být proto k lidem absolutně přátelský. Jedinci, kteří projevili agresivitu vůči člověku, byli proto okamžitě odstraněni (usmrceni). Takže pitbull je přátelský k lidem nikoliv přesto, ale právě proto, že byl používán k zápasům. Mezi lidmi je rozšířená představa, že pitbulla zápasníka  je třeba týrat a dráždit, aby byl co nejvíce agresivní. V knihách kdysi slavných chovatelů psích zápasníků se však dozvíte pravý opak. Tito lidé zdůrazňují, že se psem se musí zacházet slušně, že pes udělá mnohem více z lásky než ze strachu. Psí zápasníci byli často vychováváni jako každý jiný pes. Hráli si s dětmi i s jinými psi. Až dospěli byli postaveni do ringu na zkušební zápas (trval zhruba 5 minut), ve kterém byl na mladého psa puštěn starší, zkušený pes. Účelem bylo mladého psa tzv. odstartovat. Probudit v něm vrozené vlohy. Pokud se v něm chuť k boji neprobudila, zkusil to majitel za několik měsíců znovu. Pokud pes neprojevil touhu po bojovém kontaktu nikdy, nebyl používán pro zápas. Pokud pes v krátkém testu uspěl, za několik měsíců byl puštěn na delší test (trval zhruba třicet minut), který měl pořádně prověřit, zda je pes vhodný pro zápas. Pokud projevil pes během tohoto testu nechuť pokračovat v boji, nebyl použit pro zápasy. Jestliže však i v tomto testu uspěl, mohl být připravován pro zápas o peníze. Trénink na zápas byl především tréninkem vytrvalosti a samozřejmě také síly. Důležité bylo také budování vztahu mezi psem a trenérem. Pes musel trenérovi důvěřovat, aby měl v něm během zápasu oporu.

 

Přirozenost pitbulla

Co z toho vyplývá pro nás? Vlastnosti potřebné pro zápas jsou vrozené. Buď je pes má, nebo nemá. Spouštěcím podnětem k boji může být po dosažení určitého věku pouhé spatření jiného psa a nebo útok jiného psa. Kdy se pes pustí do boje je individuální. A zde má velký význam i výchova psa. Dobře socializovaný pitbull si často může hrát s jinými psy, aniž by je napadal. Ale pustí-li se pitbull jednou do boje, přijde ke slovu jeho přirozenost... S tím by měl každý majitel počítat a snažit se konfliktům předcházet (vodítko, košík v místech velké koncentrace psů). Pakliže ke konfliktu přece jen dojde, je nutné vědět, jak okamžitě útok svého psa přerušit.

A jaké vlastnosti má tedy pitbull vrozené? Sáhnu opět do materiálů z počátku 20.století, protože nejlépe pitbulla poznáte, když si představíte, pro co je vlastně vyšlechtěn... Psí zápasy se konaly podle přesných pravidel. Pokusím se vám je alespoň stručně popsat. Před zápasem se psi zvážili a vykoupali (soupeř vždy koupal cizího psa). Zápas probíhal nejčastěji ve čtvercovém ringu 2.5 x 2.5 m. Každý pes měl svůj roh. V ringu byl kromě handlerů (handler = člověk , který psa pouštěl a povzbuzovl během zápasu) také rozhodčí. Na povel rozhodčího handleři pustili psy. Mohli je povzbuzovat pouze hlasem, nesměli se jich dotýkat. Zápas prohrával pes, který už nechtěl nebo nemohl pokračovat. Že chtějí pokračovat, dokazovali psi při tzv. skrečích. Psi byli od sebe odděleni a každý byl odnesen do svého rohu, kde byli osvěženi houbou namáčenou ve vodě. Po 30 vteřinách byl puštěn pes, který měl skrečovat. Musel přeběhnout ring a znovu zaútočit na soupeře, kterého handler držel v protějším rohu. Jestliže pes zůstal stát, prohrával zápas. Pokud se však ani jeden pes nevzdal, musel zápas vzdát handler, jakmile usoudil, že jeho pes je již příliš unavený nebo zraněný. K chovu se využívala zvířata, která se nevzdávala. Nebylo příliš podstatné, jestli vyhrála nebo prohrála, ale bylo podstatné, jakou ukázala srdnatost. Zvířata, která se nevzdávala, byla velmi ceněna, i když třeba prohrála.

 

Bojovnost neboli game

Nejdůležitější vlastností pitbulla je jeho bojovnost (game). Označuje, že se "nikdy" nevzdává, "nikdy" nebere ohled na únavu, která ho zmáhá. On se nevzdá, bude bojovat do posledního dechu, nezabráníme-li mu v tom. Je to šílensví nebo hrdinství? Záleží na úhlu pohledu. Ale nepochybně je to proti přírodě. APBT vyšlechtil člověk dle lidských měřítek hrdinství. Snad v každé americké pohádce pro dospělé vidíme nějakého hrdinu, jak bojuje do posledního dechu proti přesile. V přírodě by pitbullové existovat nemohli. Vzájemně by se vyvraždili. Ale kolik psích plemen by v přírodě přežilo? Game je vlastnost vrozená. Nedá se naučit, avšak ani odnaučit. Dobře socializovaný pitbull možná nebude napadat ostatní psy, možná si bude hrát jako každý jiný pes. Ale pustí-li se do boje (např. bude-li napaden), nevzdá se. Konfliktům je samozřejmě nutné zejména předcházet (vodítko, košík). Ale co když ke rvačce přece jen dojde? Dobře vycvičený pitbull se může dát odvolat, než se pustí do boje. Ale jakmile k boji jednou dojde, je zpravidla nutné zasáhnout "mechanicky". Oddělit psy je samozřejmě nejrychlejší tzv. break stickem (zpravidla dřevěný plochý kolík, používali jej i profesionální zápasníci se psy, slouží k vypáčení čelistí). Ale nepředpokládám, že by jej někdo nosil u sebe. Proto vám musím poradit především "vyškrcení" psa. Oba majitelé si musí chytit své psy buď za obojky, nebo za kůži za krkem. A druhou rukou psovi co největší silou stisknout hrtan. Pes během chvíle pustí, protože nemůže dýchat. Pokud by pes neměl obojek, může to být náročné, potom doporučuji přiškrcení čímkoliv. Nikdy se nesnažte psy pevně do sebe zakousnuté tahat od sebe přetahováním! Vždy počkejte, až oba pustí! Přetahováním byste podstatně zhoršili případná zranění! Obecně lze říci, že dva pitbullteriéry mohou od sebe odtrhnout třeba i dva cizí lidé, aniž by jim cokoliv hrozilo. APBT při boji přemýšlí a moc dobře si uvědomuje, co dělá, a proto se majitelé pitbullů zpravidla nemusí bát sahat mezi psy. (Samozřejmě je třeba určitá opatrnost.) Pokud se však budete pokoušet oddělit pitbulla např. od dobrmana, je dosti pravděpodobné, že dobrman vás kousne. Většina psů totiž bezhlavě chňape kolem, když je pitbull drží. Přesto je vaší povinností útok svého psa přerušit! Přerušit útok pitbulla není příliš fyzicky náročné, ale je třeba vědět, jak na to a hlavně zachovat klid! Pokud majitel pitbulla ihned zasáhne, mohu dle vlastních zkušeností říct, že k vážným zraněním zpravidla nedojde. Když náš jezevčík napadl našeho pitbulla, samozřejmě jsme okamžitě zasáhli a jezevčíkovi se nic vážného nestalo. Pitbull vyhraje nad jiným (často mnohem větším a silnějším) psem nikoliv proto, že by ho okamžitě zardousil, ale proto, že se nevzdává. Samozřejmě má význam také zápasnická inteligence, rychlost atd. Ale řeči o obrovském stisku, díky kterému okamžitě zadáví jakéhokoliv psa, jsou jen pověry. Mezi APBT byli sice i "velcí kousači", ale většina pitbullů používá čelisti především k držení soupeře. Mého APBT (na vodítku s košem) napadl větší pes bez koše. Několikrát do něj kousl, ale když poznal, že mého psa nezastraší, po chvíli utekl. Můj pes nemohl kousnout ,měl pevný kožený koš, avšak útočníka odradil pouhý fakt, že se ho nezalekl.

 

Chov

Mnoho jiných psů má nepochybně větší sílu a nejspíš i větší stisk než pitbull, ale přesto se nikdy nenašlo plemeno, které by jej překonalo v ringu. Pitbull má totiž game, právě tím se liší od všech ostatních psů. On není žádná zákeřná bestie. Právě naopak. Agresivita a game jsou dvě různé věci. Naopak je dokázáno, že game je úzce svázán s vyrovnanou povahou. Jen psychicky stabilní, vyrovnaný jedinec mohl být opravdu dobrým bojovníkem. V chovu zůstávali také jen psi, kteří i v extrémních situacích byli absolutně loajální vůči lidem. Proto máme dnes pitbulla vyrovnaného a milujícího lidi. Toto však platí pouze pro psy z dobrého chovu. Bohužel naprostá většina pitbullů v ČR jsou psi ze špatných spojení, nebo kříženci. Extrémní vlastnosti, jako je game, se velice rychle ztrácí při nesprávné volbě chovného páru. Současně se bohužel ztrácí také další vlastnosti, které u pitbulla obdivujeme (loajalita vůči lidem, vyrovnaná povaha atd.) Proto je nutné krýt feny liniově odpovídajícími psy. Pro správnou volbu chovného páru je tedy nutné znát rodokmen obou rodičů a vědět, co s čím můžeme kombinovat. Bohužel většina tzv.chovatelů v ČR kryje cokoliv čímkoliv a výsledkem jsou psi, kteří mají s pitbullem společný pouze vzhled. Bohužel tito jedinci jsou často nevyrovnaní a dělají pak ostudu celému plemeni.

 

Vlastnosti

Pitbullové mě okouzlili svým temperamentem, hravostí, obrovskou chutí do práce a veselou náturou. Mnozí pitbullové jsou vyslovení klauni, neustále dobře naladění a kdykoliv ochotní k hrám. Naši pitbullové mají nesmírnou trpělivost s naší roční dcerou a nejen to. Oni jsou očividně nadšení, když jim věnuje pozornost. Ale přesto bych je nikdy nenechala spolu bez dozoru. Člověk nesmí nikdy zapomínat, že pes je pes! Žádný pes, žádného plemene by neměl být s malým dítětem bez dozoru. A to pro oboustrannou bezpečnost. Malé děti dovedou být velmi kruté, protože si spoustu věcí ještě zcela neuvědomují. Bohužel si toto mnozí lidé nepřipouštějí a potom může dojít k neštěstím. Musím však zdůraznit, že pitbull určitě není na prvním místě v napadení lidí. Agresivita vůči člověku je proti přirozenosti APBT. Pitbull nebyl vyšlechtěn jako hlídací pes. Nebyla v něm podporována nedůvěra vůči lidem , ale právě naopak. Agresivita vůči lidem byla u psa zápasníka zcela nežádoucí. Na tomto místě bych opět ráda varovala před APBT ze špatných spojení a jejich kříženci. U těch často chybí typické vlastnosti plemene a objevuje se i agresivita vůči lidem. Nejčastěji se zde jedná o agresivitu ze strachu. Nutno však dodat, že tito psi obvykle ztrácí i tvrdost pitbullů. Jsou to zkrátka "oříšci" vypadající jako pitbullové.

 

Mediální hysterie

V posledních letech se rozpoutala kolem plemene obrovská hysterie. V řadě zemí je pitbull dnes již zakázán a už i u nás byly pokusy o omezení jeho chovu. Hysterie však není u lidí ničím novým. Vždyť kolik živočišných druhů už lidé vyhubili, protože se jich báli, a protože je nepochopili. Jim a Jamie Dutcherovi v knize "Vlci u dveří" píší: "Nepochopení vlků živilo strach a strach živil nenávist". Lidé zabíjeli vlky (velmi krutými způsoby-trávili je jedy, chytali je do želez atd.) nikoliv proto, co dělali, ale proto, co by mohli udělat. Jak moc to připomíná současné dění kolem APBT!

Na TV Prima dávali díl dokumentu Ohrožené druhy věnovaný APBT. Pořad to byl velmi zajímavý, ale zcela mě šokovalo, že se Američané zcela veřejně přiznávají, že utrácejí oběti týrání. V dokumentu byl ukázán pozemek člověka, který se zabýval psími zápasy a byli tam i jeho psi. Bylo jasně řečeno, že všichni psi byli utraceni, včetně štěňat. Přitom přiznávají, že ti psi byli k lidem přátelští. Dokonce byli ukázány záběry, jak se mazlí s lidmi, kteří je přišli zabít. Co je to za lidi, kteří dokáží zastřelit zvíře, které je štastné, že je vidí? Které si před nimi lehá na záda a může se zbláznit za každé pohlazení? Jako argument jim sloužil fakt, že tito psi jsou pro jiné psy nebezpeční.

Člověk vyšlechtil plemeno které sloužilo k lovu nebezpečných zvířat, později k psím zápasům. Plemeno odvážné, ochotné nasazovat život v boji. Po staletí tito psi člověka bavili a nasazovali život. V první světové válce byl APBT jménem Stubby symbolem odvahy, symbolem Ameriky. Pitbull Pete byl pak po dlouhé roky symbolem přátelství v seriálu Our gang (Naše parta). A dnes? Dnes je zatracován, nenáviděn až k smrti. Je bezcitně vyhlazován kvůli pár nezodpovědným lidem a touze medií po senzacích. A snad i proto, že dnešní doba uznává jiné hodnoty…

 

Výchova a výcvik

Pitbull rozhodně není psem pro každého. Patří do rukou pouze lidem, kteří ho zvládnou. Nehodí se však pro výcvik formou drillu. On je velmi citlivý ve vztahu ke svému pánovi. Je třeba vychovávat ho především formou hry. Surovým zacházením psa jen zkazíte.V lepším případě pak jednou napadne vás, v horším někoho, kdo za nic nemůže. Každý, kdo vlastní pitbulla, by si měl dobře uvědomovat výjimečné vlastnosti svého psa. A za každou cenu se snažit zabránit konfliktům s jinými psy.

 

Lidé jsou velmi nevděční tvorové. Psi jako rottweiler, argentinská doga a mnoho dalších, nám dlouhé roky prokazovali službu jako hlídači a ochránci našeho majetku a často i života. A najednou někomu vadí a i oni jsou v některých zemích na pranýři společně s APBT. Oni jsou, narozdíl od pitbulla, často skutečně ostří vůči lidem. Ale to je přece v pořádku! Vždyť to je jejich práce! Proč to najednou někomu vadí? Došlo sice k tragickým nehodám, všech těch obětí samozřejmě hluboce lituji. Ale kolik lidí je zraněno při autonehodách? Kolik lidí zraní nebo zabijí jiní lidé? Určitě mnohem, mnohem více... Není přece řešením každé potenciální nebezpečí eliminovat vyvražďováním nevinných. Všem lidem bych chtěla vzkázat. Nechtějte vyhladit APBT! Připustíme-li, aby byli zakázáni, budou následovat další a další plemena psů a to přece nikdo nechceme!

 

Text a foto: Lenka Svobodová

Chovatelská stanice Dynamic Life

www.dynamic-life.cz

 

JE PITBULL PSEM PRO VÁS?

Uvažujete o koupi APBT? Pak prosím věnujte pozornost následujícím řádkům.

 

Za jakým účelem si psa/fenu pořizujete?

Ať už chcete psa za nějakým konkrétním účelem (sport, výcvik...), nebo prostě „jen“ jako parťáka a mazlíčka, nevidím v tom problém. Nepatřím mezi radikály, kteří uznávají pro pitbulla pouze jediný účel. Nejdůležitější vždy je, aby pes měl pána, který ho bude mít rád a bude se mu dostatečně věnovat... Nicméně je důležité důkladně zvážit, jestli pro vás pitbull opravdu je tou pravou volbou. V opačném případě nebudete spokojeni vy ani pes.

 

Proč právě pitbull?

APBT je plemeno velmi specifické a určitě se nehodí pro každého. Líbí se  vám právě jeho povaha, nebo je vám prostě sympatický? Někdy stačí i ta pouhá sympatie, ovšem pokud jste si jeho typických vlastností plně vědomi.

APBT i přes veškerou socializaci a výchovu může být v dospělosti více či méně problematický ve vztahu k jiným psům! Není to u něj vada, je to typická vlastnost!

Může dojít až k nutnosti chodit s ním mezi psy jen na vodítku a s košem. Je to pro vás závažný problém? Pak si pitbulla raději nepořizujte. Na tomto místě řada lidí jistě začne vypočítávat, kolik zná APBT, kteří se psy v pohodě vycházejí… Ano, jsou tací, ale je to otázka nejen výchovy, ale také štěstí. Že takový bude ten váš, vám nikdo nezaručí. Navíc i nekonfliktní pitbull, když už se do boje naplno pustí, tak jen tak nepřestane. Pokud ano, není to pitbull nýbrž „cur“ (oříšek). Proto i u jedince, který rvačky sám nezačíná, musíte být opatrní a počítat s tím, že jej jednoho hezkého dne budete páčit ze psa. Je tahle představa pro vás noční můrou? Pak není pitbull psem pro vás!


Máte už doma jiného psa a chcete APBT?

Za určitých podmínek je možné mít pitbulla vedle jiného psa. Ale přesnější výraz je opravdu „vedle“ než s ním. Obvykle je nutné psy od sebe dříve či pozděj (více či méně) oddělovat. Nikdy nenechávejte APBT s jiným psem pohromadě bez dozoru! A to ani tehdy, mají-li se rádi a jsou na sebe zvyklí... Kdyby ke rvačce totiž náhodou došlo, tak si jednoho nebo oba můžete po návratu posbírat do pytle. (Záměrně volím tvrdá slova, protože jinak lidé věc stále berou na lehkou váhu.) Když se vám psi totiž porvou ve vaší přítomnosti, rvačku ihned přerušíte a nic vážného se obvykle nestane. Pokud však u toho nejste, budou se rvát patrně tak dlouho, dokud jeden nezemře... Pokud na psy dohlížíte, pak rvačkám navíc můžete přecházet už jen pozorováním a případným průběžným usměrňováním. Obvykle výborně funguje poslat psy na místo ihned, jak to mezi nimi začíná „jiskřit“. Za chvíli „vychladnou“ a může být nadále klid...


Máte mále děti nebo je plánujete a uvažujete o pořízení APBT?

Při dodržení určitých zásad je APBT skvělým společníkem pro děti! Většina APBT děti miluje. Dokáží si s nimi hodiny hrát a jsou pro každou legraci. Mají také obrovskou trpělivost s dětskými trapiči. Ale tady pozor! Že pitbull snáší dětské surovosti bez odporu, či dokonce s radostí, neznamená, že ho necháme dětmi trápit a nezasáhneme! Dříve či později by se mu to mohlo přestat líbit… Naše dcera tisíckrát psy různě tahala, dloubala do očí, prohlížela jim zuby atd. Reagovali radostně, olízali ji, vrtěli ocasem... Ale přesto jsem jí od začátku bránila působit jim bolest a jakkoli je trápit. Ani trpělivost pitbulla nemusí být nekonečná, on (ani žádný jiný pes) není živá hračka! Pitbull má s dětmi nadprůměrnou trpělivost, ale je také velmi citlivý na zacházení. Velmi dobře cítí, je-li s ním zacházeno bezcitně a stává se pak, dle individuální povahy, buď bázlivým, nebo agresivním a nebo obojí...

Další věc, na kterou nesmíte zapomínat, je temperament většiny pitbullů. Mohou dítě nechtěně povalit a způsobit mu tak i poměrně vážný úraz. Zejména u nejmenších dětí je tedy nutná určitá opatrnost.

 

Chcete psa do bytu nebo do kotce?

APBT může být chován doma nebo také venku. 

Doma: Tam je snad každý pitbull nejraději. Je to pes velice kontaktní a je tedy rád své rodině nablízku. Je však nutné počítat s tím, že zejména štěně a mladý pes může mít značné destruktivní sklony. Proto je dobré nějakým způsobem vymezit prostor (místnost, nebo můžete použít i psí klec vhodných rozměrů), kde se zejména ve vaší nepřítomnosti pohybuje. A v tomto prostoru nenechávat nic, co mu po pozření může být nebezpečné, nebo na čem přehnaně lpíte… :-)

Je pro vás rozkousaný majetek důvodem dát psa pryč a psí klece( používané v domácnostech) jsou vám odporné? Pak si pitbulla raději nepořizujte!

Venku: Pokud chcete chovat pitbulla venku, bude potřebovat zateplenou boudu, v zimě spoustu slámy a kotec nebo řetěz. Rozhodně není bezpečné nechávat APBT volně po zahradě ve vaší nepřítomnosti. Může se podhrabat, přelézt plot atd. Navíc jako hlídač je platný většinou jen svojí pověstí. Přátelsky se chovajícího zloděje na 90% radostně přivítá. Najdou se i tací pitbullové, kteří hlídají velice dobře, ale není to pro ně typické.

Naopak na přímý útok na vaši osobu však bude většina APBT reagovat také útokem. To je jiná věc. Všeobecně doporučuji, aby se cizí osoby chovaly klidně, nedělaly prudké pohyby a nekřičely v přítomnosti pitbulla, protože takových (odhaduji) 40% pitbullů může reagovat v takové chvíli útokem.

Všeobecně platí, že pitbull je pes milující lidi - svoji rodinu, ale i osoby úplně cizí. A tedy není vhodný pro samostatnou ostrahu objektu. Na takovou práci je třeba pes s vrozenou nedůvěrou vůči cizím lidem a ta není pro APBT typické!

Dočetli jste až sem a stále máte dojem, že pitbull je pro vás tím pravým psem?

Pak čtěte vše ještě jednou znovu a velmi pomalu... :-)

Stále je odpověd „ano“? Pak čtěte dál. :-)

 

 

Co můžete očekávat od štěněte APBT?

Vždy počítejte s tím, že štěně si kupujete, ale psa si z něj děláte VY. Počítejte také s tím, že štěně je vždy tak trošku sázkou do loterie. Můžete výrazně zvýšit své šance důkladným výběrem chovatele a rodičů, ale nikdy vám nikdo nemůže zaručit, že nový přírůstek vyroste ve zvíře přesně dle vašich představ. Počítáte s tím a jste připravení sdílet se svým psem (příštích až 15 let) vše dobré i zlé? Pokud je odpověd „ano“ ,pak „vítejte jako potenciální zájemce o štěně“!

 

Text a foto: Lenka Svobodová

Chovatelská stanice Dynamic Life

www.dynamic-life.cz

 


Vanda Ročková
Aktualizováno: 17.2.2010 10:44:38
Napsáno: 10.2.2010 14:28:18

Forum.

Vložit príspěvěk

10.2.2010

ORELSOFT.cz

Pekny clanek, dekuji redaktorce ;)

12.2.2010

helusik123

Ahojky, ja mam tiez fenu pitbulla. A uz som si co to s nou prezila. Nemala som s nou nejaky vazny problem a to ju mam uz 11-ty rok. Je priatelska, energicka, milujuca a taktiez znesie vela od synovca:D...So vsetkym co tu bolo napisane plne suhlasim...mali by si to precitat hlavne ti ludia, ktori o tomto plemene nic nevedia a az potom ich "odsudzovat".:)

17.2.2010

Jája

Moc krásný článek a nádherná fota. Pitbul je pěkný pes. Jen mě v článku trochu znervozňovaly občasné pravopisné chyby.

13.5.2010

Reptornicus

´´nenašlo se plemeno které by pitbula překonalo v ringu´´ zajímavé a tato žena o mě napsala že jsem zakomplexovanej

28.6.2010

yzed

Ač nerad, tak musím připsat reálnou zkušenost ze soužití pitbulla a křížence jezevčíka. Jezevčík byl sice o dva roky starší a s pitbullem se měli rádi. Ale zhruba ve věku pitbullových tří let přišla panička z práce domů a jezevčík byl na dvě půlky. Upřímně jsem nevěřil vlastním očím. Tím jsem chtěl podpořit tento, z mého hlediska, dobrý a výstižný článek. Děkuji.

13.7.2010

moose

Dnes nám sousedův APBT podlezl plot a potrhal nám štěně Beagla. (4 měsíce). ten se bránil ale brzy si vyrthal všechny mléčné zuby. Až rána krumpáčem o hlavy zastavila psa v trhající agónii a šel si ,,po svých,, Tobík nemá zuby, má roztrhané břicho a záda, První veterinář nebyl v ordinaci a jeho sestřička nám jen řekla ať si s ním jedeme kam chceme, že jí to nezajímá :-( naštěstí u druhého veterináře, který také nebyl v ordinaci už byla sestřička vstřícná a tak jí patří velký dík, že Tobík dostal první pomoc a může se léčit z neférového souboje. Chtěl bych všechny potencionální zájemce zvláště o toto a podobná plemena poprosit, aby svému psovi dopřáli mimořádný výcvik, uvědomte si také, že pokud by to Tobík nepřežil, jedná se o utýrání zvířete a tudíž trestný čin. Proč pes z ničeho nic zaútočí na štěně, momentálně nedokážu pochopit, možná v této situaci ani nechci. nerad bych zatracoval celé plemeno, protože vím že záleží na výchově a výcviku, jen vás lidi prosím, VYCHOVEJTE A VYCVIČTE svého psa, ať už je jakékoli rasy tak, aby nebyl útočný, ale mírumilovný. Alespoň ke šťěňatům ! doufám že se z toho naše miminko vylíže, nedokáži si však představit, jakou to bude mít dohru na jeho psychiku :-(

16.8.2010

eva

Moc pekne receno, ale vubec se mi nelibi to, ze jste nechala ciziho psa, at toho vaseho kousne... Tohle je vylozene zrada...tezko vam asi bude pes duverovat, kdyz vi, ze se prat musi, protoze vy mu bezpeci nezarucite... mam fenku APBT. Vim, ze by se porvat dokazala, ale nikdy ani na psa nezavrci, protoze vi, ze kdyz se na ni cizi pes pokusi vyjet, vyprasim mu kozich.Ona uz se za me jenom schova. Vi, ze se mnou se prat nemusi, protoze se nemusi bat...

11.10.2010

andrea

Pitbull je jak pes velice velice krásný hravý atd. mam ho nejradši ze všech plemen u PSU meli jsem taky Pitbulla

3.1.2011

Dan

Děkuji za velice výstižný a odborně napsaný článek. Myslím si, že skryté otázky v komentářích výše jsou čitelně zodpovězeny v tomto článku. Nejraději bych "uzákonil", aby si tento či podobný článek povinně přečetl a prostudoval každý potenciální zájemce o chov APBT a každý, komu nedejbůh případný útok APBT způsobil škodu.

18.1.2011

Lenka

článek je moc pěkně napsaný a jsem moc ráda že jsou lidé kteří toto plemeno dokáží takto obhájit. jen jedna věc zde není přesná a to ta že existuje nějaké plemeno které má větší stisk než pitbull. právě naopak. pitbull má stisk o síle až 10 atmosfer což je několikanásobně víc než mají ostatní plemena psů. jinak ale vážně moc hezký článek

29.5.2011

warlokyna

jsem moc ráda že jsou lidé kteří toto plemeno dokáží takto obhájit

8.8.2011

lukas

doryden muzete my rici jak naucim pittbula chranit panicka dekuji jste hodny

13.8.2011

Janík

Díky za výstižný článek. Sice nemáme pitbula ale amstafa, ale názory a strach neznalých lidí je stejný. Uvítala bych podobně kvalitní článek o amstafovi.

23.8.2011

wensday

Super článek, moc za něj děkuji ! Mám fenu APBT z útulku, vrácenou novým majitelem / předchozí osud neznáme / a podařilo se mi začlenit ji do smečky 3 dalších fen / 2 útulkové /. V článku pojmenováno, co zažívám na vlastní kůži. Fenu jsem naučila nevyjíždět na psy a být víceméně přátelskou i ve smečce, ale jak píšete v článku,opravdu nežije se psy, ale vedle nich. Výstižné. Doma mám feny odděleně, na vycházkách, dovolených společně, vycházejí spolu OK, ale za 2 roky prožité v této "sestavě" ke dvoum vážnějším rvačkám opravdu došlo. Poprve měly feny náhubky, takže OK, podruhe v podstatě fena křížence, dost asociálka napadla pitbulku a pokousala ji. Kříženec bez jediného škrábance... Velmi mi pomohla kniha Turid Rigaas Konejšivé signály. Naopak jedna hodina na klasickém cvičáku naprosto k ničemu, vyhledávání konfliktu a následné trestání feny - byly jsme tam jednou a naposled. Ještě jednou díky za super článek, doufím, že hodně lidem otevře oči.

25.10.2011

Tejča Kroupová

Článek byl pro mě něco nového.Doposud jsem netušila hodně věcí o tomto plemeni.Již měsíc hlídám štěně APBT cca 6ti měsíční.Mám doma dvě malé děti a musím říct,že opravdu jsou APBT vůči lidem přátelští.Proto uvažujeme o koupi štěněte.Děkujeme

18.11.2011

lubica

Dakujem , za clanok . Potvrdili ste mi to co som si myslela o APBT. A tezas som este viac odhodlana si pitbulla zabespecit :)Dakujem:)

22.11.2011

Martina Svobodová

Máme naprosto bezvadnou fenku zlatého amerického pitbulla, Žanetu.Za 14 dní oslaví 10. narozeniny.Je to náš miláček a nejlepší hafan na světě.

22.11.2011

TheSheikAmstaff

Super článek, maximálně pravdivý. Každý den bych ho spamoval na celeu stránku v Blesku, ani by nemusela být titulní.

23.11.2011

jana

Děkuji za krásný článek. Mám sice amstafa, nikoli APBT, ale setkávám se s různými názory lidí na tato plemena a moc mne mrzí... Moje fenka - Eliška - je nejlepší pes jakého jsme kdy měli... A nebylo jich málo. Elis je prostě výjimečná, dokonalá společnice a oddaná své rodině... Milujeme ji moc...

23.11.2011

Lucka

Moc pěkný článek. Obzvlášť část o chovu by si měli přečíst všichni množitelé, kteří hledí akorát na prachy a nějaká povaha a geny jim jsou ukradené. Myslím, že hlavně díky takovým "odborníkům", se stal pitbull a jemu podobná plemena tak pranýřovaný v médiích. Kdyby bylo množitelů a zájemců o nepapírová štěňata méně, bylo by i problémů méně. Ale to se týká všech plemen, nejenom pibullů a jemu podobným.

19.1.2012

misa

Dobrý deň mám šťeňa fenu má asi priblližne 1 mesiac a neviem či môže byť medzi deťmi mám malé deťi vo veku 1 až 4 roky a dajú dosť zabrať fene. Je to dobré, ak ím nahodov neubliži dakujem

31.1.2012

Adela

Tento článek je skvělý ale přece jen kdo má pitbula ví že se můsí už od štěněte pořádně vychovávat.Moose promin ale ten pes za to nemohl majitel nedokázal pořádně vychovat svého psa.Vím co píšu naše rodina už jednoho pitbula měla dožil se 15 let.Byl to chlapeček a Nikdy neměl sympatie k jiným pejskům(psům).Museli sme ho držet z krátka,ale uspěli sme.Ted jsme si pořídili holčičku Apbt je krásná máme jí rádi ale už v 7 měsíci musí dostávat zabrat!Má sklony nechat pejska přijít k sobě a pak vystartovat.Sem si jistá že jí to odnaučím(pracuji na tom).Ale přejdeme rovnou k tomu proč sem píšu.Chtěla bych požádat aby si začátečníci nepořizovali Apbt je to náročný pes na výchovu fyzicky a navíc i psychicky a opravdu mi to trhá srdce když pak vidím Apbt v novinách jak kousají každého atd...

5.3.2012

Schäferhund

Rád bych se dozvěděl, co je myšleno pod pojmem "začátečník"? Je to osoba, která nemá zkušenost s výchovou Apbt? Přece každý chovatel Apbt musel s výchovou Apbt začít i Vy všichni výše uvedený - tudíž každý z Vás byl začátečníkem. Tak proč jste začali? Nebylo Vám to doporučováno? Kdyby si to každý nechal "nedoporučit" tak by rasa za chvíli vymřela. Jestli "profíkem" je myšleno osobu, která má zkušenost s chovem jiných psů, tak Vám gratuluji, po tom, co jste vycvičili svého Krysaříka, už nejste začátečník a hurá na Apbt i přes to, že každá rasa psů má rozdílné povahové vlastnosti a už jste "natrénovali" chov Apbt na jiném hafanovi. Děkuji za pozornost. Jinak pěkný článek.

4.4.2012

Beganek

vzala jsem si z útulku 6tiletého křížence Pitbulla bůh ví s čím... myslím, že nejsem začátečník, ale starostí s ním je spousta, moc děkuji za tento článek je skvělý a objasnil mi mnoho věcí které pro mně byly neznámem a záhadou. I přes váš názor na křížence ... pes není nejspíš moc bojovník ale je to milý společník. od ostatních psů a věcí na kterých mi záleží ho držím i přesto dál ;-)

8.4.2012

RENDA

Dobrý den moc hezky napsaný články o Apbt moc mi pomohli při rozhodování mám 3 letou fenku Toosa inu a myslím že i dobře vychovanou žádné problémy nejsou a ted se mi do rukou dostala 7 týdení fenečka Apbt původní chovatelé ji odebrali člověku ktrý si ji koupil ale bohužel štěně bylo s nim jen po hospodách tak že vyhlídky nic moc a dali ji dalším lidčkám a ty se ji po týdnu také nabažili tak se dostala až k nám s tím že mi ji bylo moc líto protože na to kolik jí je už toho zažila dost jsme se celá rodina dohodli že si jí necháme a vychováme tak nam držte palce dáme do toho vše a myslím že tak jak jsme dokázali vychovat tosinku tak to zvládneme i u tohodle pindka za rady které by jste jste mi chtěli napsat moc předem děkuji

11.4.2012

Katarina

Dobrý deň, mám 5 ročnú fenu, je to pitbul krížený so šarpejom. Má rád detičky, ludí, aj psov zo sídliska, ked k nám príde návšteva, všetkým podá labku a ukazuje svoje hračky.... Proste bez probému, ale posledný rok je iná, ked k nám niekto príde vrčí, šteká, nepokúše, ale vyzerá že už už zaútočí. Ma niekto podobnú skúsenosť? Dá sa s tým niečo robiť?

21.6.2012

daad

ahoj chcela by som sa opýat doma máme pitbulla je to pes a chceli by sme si kúpit fenku waimarského stavača je to možné? neuorbí ten pitbull tej fenke nič ? za odpoved velmi dakujeme:D a poprosím čo najskor je to velmi súrne

13.7.2012

Misa

Tak to nechápu jak pitbull muze zakousnout jineho psa nebo jine zle veci ohledne Pit.!jelikoz to musi byt vina u panicka nebo komplex od mala coz taky zavynil panicek!Mam fenecku pitbullku je to muj prvni pes a velmi jsem se bala..chtela jsem s ni chodit

13.7.2012

Misa

Na cvcak coz uz neni ani potreba jelikoz ve 3 mesicich uz umi nekolik povelu a rychle se uci.Hlavne to je pes co potrebuje lasku a pozornost..ze zacatku to bylo narocny ale to se prizpusobi..nemuzu si pitbulli vynachvalit jen obcas musite ukazat

13.7.2012

Misa

Tvrdou "ruku" vychovu aby si vazili ceho maj a hlavne aby vedeli ze nemaj nad vama nad vladu..chtela jsem se drzet toho ze nikdy neuhodim ale nekdy musim kdyz provokuje.Vsem doporucuju...nejskvelejsi plemeno jaky jsem si mohla prat!

3.11.2012

roman

dobri den moc hesky na psani koupil sem si pitbula z papirame a nevim jak ho mam cvitit mohla byste mi prosim poradit

16.11.2012

Richee

Ahoj Romane jak sis mohl všimnout tak tady se na otázky moc neodpovídá. Vypadá to spíš tak, že kdo to tady náhodou navštívil tak přečetl článek, možná přidal příspěvek a už se sem nevrátil. Tak a teď k tobě. Jsem člověk upřímný a proto Ti musím říct, že tvoje počínání se mi zdá dosti nezodpovědné. No ale když už máš tak to nevzdáme. Takhle do jedné zprávy ti asi nikdo neporadí jak vycvičit a především vychovat psa. Neváhej sedni k PC a vygugli si všechno co potřebuješ odborných článků je spousty některé jsou přímo zaměřené na výchovu Pita. Já psa nemám. Uvažuji o tom už možná několik let a přečetl jsem si 2 knihy a nespočet článků o výchově a výcviku. 24.11 bych si měl jet pro štěně a chci na to být připravenej co to jde aspoň teoreticky. Nejlepší by však bylo vyhledat nějakého zkušeného chovatele. Nedělám si však iluzi, že každej rádoby zkušenej chovatel je opravdu dobrý. Hlavně trpělivost a nevzdat to. Doufám, že nebudeš jeden z těch modelek co si se psem dodávají odvahu. Přeji hodně úspěchů.

21.11.2012

Michal

Dobrý den.Všem kdo si chtějí pořídit pitíka, mohu vřele doporučit.Nenajdete lepšího přítele a kamaráda,který vás bude oddaně milovat a chránit.Ale ta láska a oddanost musí vycházet i od vás.

9.1.2013

Simča

Děkuji autorce ua pěkné obhájení plemene APBT... Je to opravdý mírumilovný a láskyplný pes (pokud je pod dobrou výchovou).

11.2.2013

M

ahoj chtel bych pitbulla ale jeste sem nemel jineho psa ale cetl sem knihi a par chovatelu mi rikalo jak se o nej starat a jak ho vychovat ale stejne se ptam jestli si ho mam pořídit.diky za odpoved

14.2.2013

Jakub

Dobry den, myslim ze APBT je dnes v drtive vetsine pripadu jakymsi trendy psem, vzhledem k pocetnimu boomu poslednich par let... bohuzel to dokazuje, ze je vetsinou majetkem cloveka ktery si ho koupil kvuli vizazi a moc si nelamal hlavu s narocnosti budouciho vycviku... osobne bych cekal ze toto plemeno bude pouze jakymsi psem pro kynology fajnsmekry, pro nejzkusenejsi a nejtrpelivejsi cvicitele, kteri mu budou schopni dat vsechen potrebny cas na trenink, ktery je mnohem delsi a narocnejsi nez u beznych sluzebnich psu jako box., dober., atd... zde je jasne zretelne ze APBT neni navdory tvrzeni vsech majitelu prilis inteligentni pes... bez vrozene zvedavosti a chuti do uceni je u nej dril a nekonecne opakovani absolutni nutnosti... jeho nechut k uceni, chut k tupe fyzicke drine, neschopnost vlastniho usudku pri vykonavani rozkazu, ktere je tupe bezhlave a bez moznosti rekneme "regulovani intenzity rozkazu" behem vykonu - to jsou vlastnosti ktere me vedou k nazoru ze jako sluzebni pes je nevhodny prave kvuli sve nizsi inteligenci a vetsi prchlivosti oproti psum sluzebnim... i po vycviku je APBT bez pevnych nervu, ne uplne spolehlivy, protoze se vzdy snazi situace vyhodnotit co nejrychleji a ne nejrozumneji, coz vede k castym chybam v usudku a zbrklemu jednani v situacich jeho nejistoty... je to bezesporu krasny pes, ale chovat by ho meli jen lide kteri maji mnohaletou zkusenost nejlepe s vycvikem ruznych plemen.

8.5.2013

Cisi

Děkuji za článek. Jsem vážně rád, že jsem se dočetl to, co jsem chtěl. Pitbull není bestie, je to vina člověka. Vždycky byla, vždycky bude..:)

12.5.2013

Filip

V článku sa zmieňujete o materiáloch zo začiatku 20. storočia kde by sa dali zohnať prípadne kúpiť???

17.5.2013

rami

Zdravim, taky mam APBT a se vsim, co je v clanku napsane, souhlasim. Je to velice INTELIGENTNI, velice SPOLECENSKY a LASKYPLNY PES! Ten, kdo pise, ze APBT neni inteligentni, mel by se jit ihned listit necim po hlave. Tady si spolu hrajeme :) Odkaz

31.5.2013

draha

DOBRÝ DEN MĚLA JSEM TAKÉ PSA ALE ON BYL MOC AGRESIVNÍ ŽE JSEM HO MUSELA DÁT PIČ DRAHA

7.7.2013

slatina

Ahoj Pěkný a přesný článek o pitacich.Adoptovala jsem před 9lety dvouletého kloucka, který prošel týráním.Nikdy jsem nelitovala.Je to NEJ přítel a člen rodiny.Milujeme ho a on nas.

28.10.2013

Michal

Ahoj , rád bych se zeptal , když si chci pořídit pitbulla , jak poznám , že to není jenom ten "voříšek" vypadající jak pitbull .. prosím napište na mail : siskowsky@seznam.cz děkuju moc :) ..

3.2.2014

Dcery

Odkaz

13.4.2014

Natálie

Promiňte, ale žádný pes v sobě nemá od narození agresi. Za všechny problémy může vždy majitel, nikoliv pes. Je to krásné plemeno :)

2.5.2014

verunkyermio

Ahoj :-) Jsem osumnáctiletá majitelka dvouletého APBT. Pro začátek můžu říct, že za celý můj život naše rodina vlastnila kokra, vlčího špice a jezevčíka, čili moje zkušenosti s pejsky zrovna velké nebyly. I přez to jsem dokázala vychovat normální, důslednou a láskyplnou péčí milujícího bezproblémového mazla. Bydlím sama v bytě což bulíkovi naprosto při dostatečném pohybu vyhovuje, hlavně když mě má u sebe :-) S ostatními pejsky vychází skvěle i přez fakt, že ho napadl staford a vcelku si dali do těla. Mazel si však zachoval chladnou hlavu a vůči pejskům zůstal loajální - s každým by si chtěl hned hrát (zaručuji, naprosto bezpečným způsobem :-D) :-) Dám za něj ruku do ohně, naprosto ho miluji, ukradl si moje srdce. Jsou to pejsci kteří od Vás potřebují důslednost, pravidelný pohyb, disciplínu , důvěru a hlavně lásku. Jestli Vašemu mazlovi tohle dáte zažijete s ním neuvěřitelné věci. Přeji všem hodně štěstí :-)

19.5.2014

Michael

:DD Většinově souhlasim, ale nechápu jak někdo kdo chová pitbula může napsat, že byli vyšlechtěny pro psí zápasy to asi nevíš vůbec nic!

30.6.2014

skop

Cau prapuvod ma v irsku kdy nemohli drzet ani slechtit velke bojove pejsany;-)az potom dojel praskrček s Irama do USA a dal uz je vam to jasne.prapuvod terier ir...plus vsechno mozneO:-)

22.7.2014

Tereza

Dobrý den chtěla bych vědět jestli by fena pidbula sežrala svoje vlastní štěbě. děkuju

25.7.2014

Veronika

Za dva dny si jedeme pro štěňátko pro holčičku už pro ní máme připravenej byt, schovali jsme všechny kytky, připravili ji výběh - bedýnku - ve které bude v době naší nepřítomnosti a pročetli vše možné o chovu, máme už i domluvenou školičku pro Ennie a moc se na ní těšíme, že nám bude dělat společnost na všech různých výletech a bude nám nejen přítelem, ale novým členem do rodiny :) Děkuji za tento naprosto úžasný a poučný článek.

11.9.2014

Michal

Mám 4 týdny fenku pitt.je to již má druhá,stáří 10 měs.majitelka,ji údajně nemohla mít.Je hodná ale stále si svoji potřebu dělá kde se ji zlíbí.I při častém venčení.První fenku jsem měl z útulku atento problém nebyl.Poradí mi někdo co s tím,děkuji

8.1.2015

Anonym

Opravdu krásný článek :)

15.1.2015

Simona

Dobrý den toto čo som čítala (a aj moji priatelia) je vynikajuce čítanie maly sme s muzom amstaf fenku bola vynikajuce nekonfliktná nechala robit so sebou nemožné a teraz máme APBT má 4roky a je to vynikajuci pes.Máme autodielnu a aj ked to nie je plemeno na stráženie vzdy ohlási na dvore príchod človeka či uz známeho alebo neznámeho vie rozoznat toho koho pozná a koho nie ale ked uz pridu k nam na dvor a priamo do dielne srší radopstou a láskou a hned škrabkajte ma a s muzom si rozumeju ako najlepsí priatelia vedia sa vyhrat a maznat no ja som zas taká ze ze ked disciplína tak poriadna a ked sa maznáme tak sa maznáme.U mna to je tak ze sa jeden pre druheho rozkrájame no ale počuvat treba valame sa po sebe hryzkáme sa škrabkáme no ked maznanie skonci tak sa porozprávame a ide sa na disciplinu s laskou :) ked sa ne neho pozriem vie čo chcem a ked chce on tak ja pochopim. Je to tá čast mna ktorá ma naplňa...Máme 11ročnu dcerku a vyzdy sa mi obaja musia hlásit ked sa hraju na dvore aby bolo vsetko v poriadku.Argonkovy verim ale nasa dcerka je nevyspitatelná :D haha je to potvora :) velmi pekne dakujem za tento článok ktorý ste napisali je to potrebne pre ludi ktorý nechápu nie len tieto plemená obrovské dakujem...

21.2.2015

Jana

Dobrý den, hysterie kolem plemene má své opodstatnění! V článku to mimochodem píšete jasně viz toto: "Spouštěcím podnětem k boji může být po dosažení určitého věku pouhé spatření jiného psa a nebo útok jiného psa. Kdy se pes pustí do boje je individuální". Pokud jej v dnešní době může vlastnit jakýkoli hňup (myslím ten co se nevěnuje výchově) pak je to problém, problém pro nás ostatní pejskaře. Kdyby byly, kéž by byly adekvátní tresty za napadení tímto "skvělým pejskem", tak si to snad víc rozmyslí, zda si ho pořídí a to ještě zmíním, že z hlediska psychologie si tohoto psa požizuje valná většina pro zvyšení svého ega. Kdyby si je aspon vodili na vodítku nebo s košem, ale tito bohové si je běžně vodí na volno a bez koše (dyť ani ty vyhlášky netolerují, nás ostatní pesjkaře netolerují)... proto znovu říkám, tento pes je naprosto nevhodný, když zaútočí, jiní umírají a to je to podstatné!Když zaútočí jakékoliv jiné plemeno nemá to takové následky takže tady nerozumujte o výchově. Kdo mě zbaví strachu, že zrovna ten kterýho potkám bude vychovaný... proto jediné řešení je zákaz a já si ho velmi přeju a nejsem sama to mi věřte. Už ve světe na to přišli, snad na to přijdou i u nás. Sbohem!

24.2.2015

giana

Hezké, přesně o našem psovi, je to skvělé plemeno :-)

1.3.2015

Lokiys

Super článek.Mam fenku APBT z útulku.Je to poklad a vděčný tvor.V našem městě je vyhláškou dáno užívat vodítka.Tak ať laskavě vodítko užívají i majitelé rádoby minipejsků(nebo co to je)!

18.3.2015

TWIST

Klidně mne majitelé Vašich "miláčků", které fotíte na facebook jak olizují Vaše děti, kamenujte, ale tento pes (a jemu podobní) jsou zbraň a v dnešní době bohužel velmi módí zbraň. Rozhodně by to chtělo nějak legislativně podchytit.

3.4.2015

Jana

Zbraň může být i labrador, je to o výchově.. denně sem na veterině potkávala pitbully a stafordy se stehy a nikdy to nebyla jejich vina, vždy je napadl jiný pes, obvykle oblíbený russel, vlčák nebo dokonce i zlatý retrívr, který je proslulý svojí povahou, dnes už jsou psi jako děti, musíte je správně vychovat nebo z nich budou parchanti, pěkný den ;)

5.7.2015

Dominik Mamaj

Zdravim všechny , mám již 5 let krásného černého Pitbula pod jménem Ken , Keny :) Musim říct , že lidé tuto rasu odsuzují uplně zbytečně , ken má semnou na zahradě pravidelné cvičení a hraní , má veliký volný výběh a dlouhou procházku 3x denně + stravu :) je velice hravý a občas dělá velké lumpárny máme ještě Kočku Miu a jsou velcí kamarádi a nevím jak je to možné ale Ken večně nutí naší Mie svoje granule :-) je to náš šašek a máme ho rádi :)

1.9.2015

kara

Měli by tu být fotky zabitých dětí, pejsků, nebo lidí plemenem pitbull. Nebo aspoň těch, kteří ten útok přežili. Těch napadených je velmi mnoho, ale já pořád jen slyším, jaký to jsou chudáci!

6.9.2015

gtttt

kara tak ty jsi pěkná kráva ti řeknu...

10.9.2015

martin

Dobry den potrebuji poradit mama taky pitbula je uplne hodnej nic nedela mazli se atd. Jak mile ho necham samotniho doma zacne byt agresivni nwm co snim muzete mi poradit dekuji

30.10.2015

Nikol

Mart.- zkuste ho v dobe vasi nepritomnosti necim zabavit, u nas se osvedcila napr Hovezi ucho pes se dokaze i na dlouhou dobu zabavit, u nas se osvedcila i hracky a kdyz prijdete domu tak mu hned dejte pamlsek a pochvalte ho . pejsek si po nejake dobe zvykne . Jelikoz je mozne ze se doma sam boji

13.11.2015

Dušan

Pes - pes je skutečným přítelem člověka. Taky mám Pitbulla a taky nemohu napsat, že by byl problémový. Je přátelský a je s ním i legrace.

23.12.2015

Ľuboš

Ahojte mam otázku co je lepšie pre fenu.Vymiskovat alebo sparit nechce

20.1.2016

Viktor

Máme Am.pitbullteriera pět let, je to senzační přítel a v mnoha případech předčí i spoustu lidí, zvláště ty, kteří jsou na tuhle rasu tak vysazení. Je mi těch lidí celkově líto, oni jsou druh na vymření.

14.11.2016

Martin

,ůžete mi potrobněji popsat jak ho vycvičit formou hry? děkuji

27.2.2017

dedavena

Perfektní článek.

16.4.2017

Jana

Dobrý den,nemáte někdo zkušenosti se změnou majitele u pětiletého pitbulla?Nynější majitel si pejska nemůže necht ze zdravotních důvodů a já bych nu ráda poskytla nový domov.děkuji

19.6.2017

Peter

Všetci milovníci tohto hravého plemena APBT tvrdia, že správanie ich domáceho miláčika​ závisí od dobrej výchovy a asi aj dobrých škôl, ktoré za mladi navštevoval a že ich pejsek za nic nemůže a je to zodpovednosť jeho pána. To je pravda. Ak ich miláčik zabije človeka, mali by byť súdený za úmyselnú úkladnú vraždu. Tak by to bolo v poriadku. Teraz sme ale svedkami toho, že v takom prípade psíčkari ľutujú pejska APBT, ktorý dostal zlú výchovu a jeho pán dostane podmienku.

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz