Agresivita


Ačkoliv je agresivita u psa velmi nepříjemným problémem, je třeba si připomenout, že agresivita patří do normálního repertoáru chování šelem psovitých - bez agresivity by pes nemohl přežít, umožňuje mu lovit, zařadit se do hierarchie smečky, ubránit sebe, své teritorium i potomky před napadením. Při porozumění a nápravě agresivního chování musíme pochopit a rozlišit odlišné druhy agresivity, která má mnoho různých forem a vyvolávajících příčin a teprve pak zvolit adekvátní postup při převýchově konkrétního agresivního psa. A protože právě agresivita je jeden z nejčastějších problémů v soužití člověka se psem, budeme se jí věnovat obšírněji a rozebírat jednotlivé druhy a příčiny agresivního chování psa a z těch budeme vycházet při hledání nápravných postupů.

 

Při správném posouzení agresivní reakce svého psa musíme především pozorně sledovat a správně rozeznávat signály, které vysílá a velmi důležité je také vnímat souvislost agresivity s prostředím a situací, kde se projevuje. Při zanedbání jakéhokoli projevu agresivní reakce může dojít k jejímu stupňování .A jako ve všech případech, je předcházení problému lepší než jeho řešení. Většinou lidi nevnímají nebo neumí dekódovat první varovné signály, které pes vysílá svým chováním - často ještě dlouho před tím než poprvé zaútočí a z vlastního útoku psa jsou často doslova ohromeni. Mnoho z nich se cítí zrazeno ve své důvěře ve psa, od kterého takovou reakci nečekali, protože vědomě či podvědomě očekávají ve psím chování logiku a zákonitosti chování lidského. Řada lidí na psí agresi pak neadekvátně zareaguje strachem či agresí namířenou ke psu a celý problém se prohloubí a zacyklí a teprve pak hledají pomoc odborníka. Přestože lidé věrně popíšou chování psa, málokdy jsou si vědomi spouštěcích mechanizmů ve svém vlastním chování a nedokáží zevnitř uchopit celou situaci tak, jako zkušený externí pozorovatel z řad veterinárních etologů, etopedů a kynologů. Proto je opravdu nutná osobní návštěva u odborníka, kterou není radno odkládat. Čas pracuje v takovém případě vždy proti vám, nežádoucí agresivní reakce psa se prohlubuje a upevňuje. Pojďme se nyní tedy zaměřit na konkrétní druhy agresivit a podívat se na možnost jejich korekce:

 

 

Agresivita obranná - způsobená strachem:


S touto agresivitou se setkáváme u psů přicházejících do útulku velmi často. Pokud pes nemůže utéci z prostředí, které vnímá jako ohrožující, je přirozené, že přechází do obranné agresivity. Takový pes většinou zaujímá charakteristický přikrčený postoj, někdy vyhrbí střední část trupu, pes má vtažený mezi nohy, někdy úplně přilepený ke břichu, uši přitisknuté k hlavě a pysky stažené vzad, pes dává najevo, že se bude bránit, pokud si bude myslet, že musí a napadne každého, o kom si myslí, že jej ohrožuje.

 

Psa je napřed potřeba si ochočit a vzbudit jeho důvěru. V útulku ho ponecháme určitou dobu o samotě, kdy má čas seznámit se s prostředím, ve kterém se nachází a uklidnit se. Snažíme se s ním navázat dobrý kontakt pomocí krmení a na procházkách upevňujeme svoje postavení lehkým výcvikem, pokud už se nám podařilo navázat se psem kontakt. Dále postupujeme stejně, jako je uvedeno v kapitole o bázlivosti - postupným přivykáním psa na podněty, kterých se obává a budí v něm agresi a to tak, aby během přivykání k agresi nedošlo, jinak je potřeba celý proces opakovat znova.

 

Pokud je pes agresivní při česání nebo u veterináře, při ani před výkonem ho nehladíme a nechlácholíme a rovněž jej za agresivitu netrestáme. Postupně ho učíme se výkonu podrobit bez odporu pomocí systematické desenzibilizace. Učíme psa nechat si otevřít tlamu, při čištění očí začínáme v okolí oči, které hladíme tamponem, u česání na místech, které je mu příjemné, u tlapek a citlivých míst ho jemně hladíme rukou a postupně zvyšujeme podnět, ale nikdy ne do té míry, aby došlo k agresi. Za dobré chování při výkonu pejska odměníme speciálním pamlskem, ke kterému jindy nemá přístup. Je nezbytné, aby majitel psa byl sám přesvědčen, že to, čemu se pejsek podrobuje, je pro jeho dobro a je to nutné. Klidná sebedůvěra majitele a nevyhnutelnost zákroku psa přesvědčí, aby výkon přetrpěl. Nesmíme dopustit, aby se pes naučil, že když zavrčí, kousne a uteče, tak se mu toto chování vyplatí a výkonu se vyhne.

 

Když není čas na psa takto postupně připravit na ošetření, musíme především zajistit, aby nedošlo k úrazu. Při veterinárním ošetření takového vystrašeného pejska nezbývá než nasadit náhubek nebo fixační náhubek z obvazu. Majitelé své pejsky často velmi podceňují a nevěří, že by mohli kousnout, když to doposud neudělali. Pokud však strach psa překročí určitou mez, kterou má každý pejsek v sobě nastavenou jinak, pochopitelně zaútočí, neboť se přesvědčen, že bojuje o svůj život a může zaútočit velmi razantně. Vyplatí se nám proto dát důraz na prevenci a psa znehybnit a opatřit dobře utaženým měkkým košíkem. Pokud psa sami neudržíte, domluvíte se s někým, kdo vám pomůže, protože v ordinaci je často pouze veterinář, který se bude zabývat vlastním výkonem.

 

V útulku je často vidět psy, kteří jeví strach z určité osoby, někteří psi nenávidí muže, jiní ženy, některý pes nemá rád děti a jiní reagovali zase na lidi s berlemi a dokonce jeden pes agresivně zareagoval po nasazení si slunečních brýlí majitelem, jakmile si je pán sundal, pes se okamžitě uklidnil. Zde se většinou jedná o nepříjemnou zkušenost, kterou pes s učinil s určitými lidmi, proto se snažíme ho umístit do jiného prostředí a k jiným lidem, nežli takovým, kteří by v něm vzbuzovali agresi. Někdy se stává, že pes je agresivní jen na určitého člena rodiny. Osoba, na kterou pes reaguje strachem, by neměla psa nutit do společných činností - her, procházky a měla by počkat, až pes sám projeví zájem si hrát nebo jít ven a už vůbec by neměla psa trestat. Tato osoba by měla být také tou, která přináší příjemné podněty, tedy krmení a hlazení, ostatní členové rodiny od pamlsků a mazlení na čas upustí. Po navázáni kontaktu by tento člověk měl začít pozvolna s výcvikem pomocí odměn, aby si u psa upevnil své postavení. Při agresivnímu chování k dětem může původ agresivního chování psa souviset nejen se špatnými zkušenostmi psa s dětmi a dospělými, kteří na psa nepřiměřeně reagovali v přítomnosti dětí, ale také s přecitlivělostí psa na hluk, bázlivostí a nízkým prahem reaktivity. 

 

 

Agresivita pro získání výhod 

 

Mnoho ofenzivně agresivních psů se v normálních situacích chová stejně přátelsky, jako ostatní psi - rádi se mazlí, hrají si a podobně. Agresivní způsoby chování slouží napřed ke zkoušce vlastní síly - agresivní reakci většinou provázejí různě stupňovaná gesta hrozby - strnulý pohled, výhružný postoj, vrčení, cenění zubů koutky stažené směrem dopředu, hrabání zeminy zadními nohami, zvednutá hlava, široce otevřené oči, lehce ohrnuté pysky, zvýrazněné a dobře viditelné obočí, vztyčené uši, ocas vysoko nesený nebo v horizontální poloze při útoku, naježená srst. Problém se projevuje často tehdy, kdy pes dělá nějakou pro něho zajímavou a důležitou činnost, ve které je rušen nebo má potřebu demonstrovat své výsadní postavení. Postupně se učením v těchto situacích agresivita psa prohlubuje, pes již nevrčí a nehrozí, ale rovnou napadá. 

 

Mnoho lidí reaguje buďto strachem a snahou se konfrontaci se psem vyvarovat a raději mu ustoupí nebo naopak konflikt řeší tresty a okřikováním, čímž se problém prohlubuje dále, pes na agresi ze strany člověka reaguje agresí ještě větší a utvrzuje se dále v přesvědčení o své nadřazenosti nad pánem. Majitel obvykle není připraven se se psem utkat a po prvních několika pokousáních raději ustoupí.

 

Bohužel se také často stává, že majitel, který si se svým psem neví rady, zaplatí nemalé peníze za výbornou výcvikovou školu. Je mu předán pes, který bezvadně zvládne s výcvikářem každý povel a chová se náležitě podřízeně vůči člověku. Ale pokud pes přijde zpět do rodiny, ve které se v chování k němu nic nezměnilo, opět nedobrovolně převezme funkci vůdce smečky. Může pak neposlušné členy smečky i citelně trestat. Pokud by se vrátil k výcvikáři, kterého považuje za nadřazeného, bude ho bezvýhradně poslouchat.

 

Pes, který převzal vůdčí postavení  nevhodným a nedůsledným chováním svého majitele, po úpravě chování člověka pes tuto vůdcovskou roli ochotně opustí..Pes, který má vrozené schopnosti vůdce smečky, se bude muset o naší nadřazenosti přesvědčovat déle, ale cesta je stejná: Je nutné, aby pán zaujal postavení, které se od něho očekává, byl důsledný a upevňoval výcvikem psa své postavení a pes se zařadí tam, kam patří. Tím rovněž vymizí veškeré projevy agresivity Pán musí stanovit pevný řád, který pes pochopí. Tento řád však musí dodržovat všichni členové rodiny. Nikdo z rodiny nesmí psu dovolit žádnou výjimku v tom, co je zakázané. Pes musí být cvičen v základní poslušnosti. Proto je mnohem efektivnější a rychlejší, když je výcviku psa přítomen jeho majitel.Převýchova majitele  je mnohdy nejen důležitější, ale i obtížnější než převýchova psa.

 

Při převýchově opět uplatňujeme zásady systematické desenzibilizace - především vypustíme všechny situace, které vedly k předchozím konfliktům. Zde má řada lidí pocit, že dochází k tomu, že majitel vlastně ustupuje, ale není tomu tak. Situace, ve kterých docházelo k agresi, je třeba eliminovat ještě dříve než se taková reakce u psa spustí. Je bezpodmínečně nutné, aby nedocházelo k prohlubování nežádoucího chování a tyto reakce mohly postupně vyhasínat. Je třeba, aby pak majitel pracoval na zvýšení své pozice právě zachováváním pravidel a upevňováním výcviku a sledovat a rozeznávat dobře signály psí řeči, rozumět emočnímu rozpoložení psa a vyvarovat se počínajícímu konfliktu již v zárodku.

 

Pokud přece jen k agresivní reakci dojde, majitel nesmí psa v tu chvíli trestat bitím nebo křikem, ale odvrácením pohledu a demonstrativním odvrácením těla a po chvíli odchodem bez pohledu na psa a ignorováním ho. Osobně doporučuji spíše pomalý odchod ze scény tak, abyste ke psu byli natočeni bokem a mohli jste periferním viděním sledovat, jak se zachová, bohužel se mi párkrát stalo, že otočit se k agresivnímu psu zády mu dalo šanci útok cílit do týla.

 

Psa je bezpodmínečně nutno nejen cvičit, ale také dostatečně pohybově vytížit a unavit. Při výcviku používejte odměny a cvičte se psem nalačno. Abyste nezvyšovali psovu hmotnost, je dobré si část jeho krmné dávky vzít s sebou a dávat mu ji po kouskách za odměnu.

 

Pokud budete psa fyzicky trestat, agresi pes bere jako výzvu k boji a ten můžete snadno prohrát. Psa musíte zvládnout pouze tím, v čem projevíte jednoznačnou nadřazenost - v myšlení a ovládání emocí. Vy jste vůdce smečky, vás musí každý bezpodmínečně poslouchat. Toto hierarchické uspořádání je pro psa přirozené a tím je schopen se řídit.

 

Silný a sebevědomý a temperamentní pes, který se narodil již s předpoklady být potenciálním vůdcem smečky, by měl být vychováván zkušeným kynologem. Problém se vyskytuje především u samců a kastrace nebo aplikace progrestinu jejich chování někdy zlepší. U fen naopak může dojít po ovariohysterektomii k dramatickému zhoršení příznaků.Obvykle si takové psy také rádi vybírají lidé, kteří se psy pracují, protože tito psi bývají  doslova fanatiky práce - často vynikají ve sportovním i loveckém výcviku a jsou oblíbeni jako psi strážní ve vojsku i psi využívající se k pasení stád. Pokud zkušený a zodpovědný chovatel takové schopnosti u svého štěněte vypozoruje, neprodá takového pejska nezkušenému majiteli, ale vybere mu takový domov, kde ho nový majitel zvládne a využije jeho schopnosti.


Rovněž při adopci psa z útulku je rozumné,dát na radu ošetřovatelů, kteří již nějaký čas psa pozorovali a mají zkušenosti. Pokud jsou kompetentní a zkušení, vědí ke komu a do jakého prostředí se pes hodí. Pokud si lidé poradit nedají, je to škoda nejen pro ně, ale i pro psa, který pak často bývá utracen.

 

Setkala jsem se například s velmi temperamentním jagdteriérem, kterého si pořídila rodina z města a poté, co je všechny pokousal, byl dán na převýchovu, která se úspěšně podařila, pes byl cvičen a vrácen majitelům jako zvládnutý. Po dvou týdnech pokousal členy rodiny znova a skončil proto v útulku. Psa si adoptoval myslivec, na kterého pes zaútočil již v útulku, avšak nový pán se ho nelekl a rázně mu vysvětlil, jak by si mezi nimi spolupráci představoval. Psa si odvezl domů, vytížil ho loveckým výcvikem a velmi si ho pochvaloval, pes perfektně a do roztrhání těla pracoval a svého pána miloval a agresivita vůči lidem u psa zcela vymizela. Tento pes byl pro svou neohroženost používán taky v lovu na černou zvěř, což je obvyklé u této rasy a myslivci velmi ceněné. Ostatní psi se totiž divokých prasat často oprávněně obávají.

 

Agresivita lovecká


Pokud pes honí pobíhající kočky, slepice, husy či kačeny, nejedná se o žádný projev agresivity. Jde pouze o zcela přirozený lovecký pud, který je u každého plemene i konkrétního jedince jinak silný. I když si pes zvykne doma na drůbež, může mimo svůj dvorek k honění cizích slepic docházet. Rovněž tak pes může zcela bez problému začlenit do své smečky domácí kočku, ale honit nebo zakusovat kočky cizí.

 

Někdy takový pes zaměří svou loveckou agresivitu i na člověka. Stává se to tehdy, když se člověk pohybuje jinak, než je pes běžně zvyklý. Někteří psi nemohou odolat běžcům, lyžařům a cyklistům, jiné dráždí nepravidelný a nekoordinovaný pohyb opilců, postižených lidí nebo nemotorný pohyb dětí a jsou i vášniví lovci, kteří se zaměřují na motorky a automobily. Lovecká agresivita psů vůči malým dětem je velmi nebezpečná, pes zaútočí náhle, razantně a bez varování. Je proto zapotřebí mít na paměti, že pes je především šelma a dítě nikdy nechat o samotě, případně takového psa nepouštět nikdy na volno v místech, kde se dítě může vyskytovat. 

 

Zvládání loveckých pudů je někdy velice obtížné, proto takové projevy musíme u psa zbrzdit jako kterékoliv jiné nežádoucí chování zákazovým povelem, případně vycukáním na vodítku a nedovolit mu ani jako štěňátku honit havrany a kočky po parku a rozvíjet tak jeho loveckou vášeň, pokud pes nebude cvičen pro lov  - a i takový pes musí být odvolatelný od zvěře. Proto dalším nezbytným cvikem je nacvičit přivolání za každé situace, včetně přivolání psa od háravé fenky a zvěře a pokud se toto nenaučí, nepouštět ho na volno tam, kde hrozí střet se zvěří. Jeho vášeň by ho snadno mohla stát život.

 

Se psem nacvičujeme poslušnost nejprve na místech, kde se takové lákavé podněty nevyskytují, postupně se přibližujeme a navštěvujeme místa s výskytem a poslušnost procvičujeme tak, aby takové podněty psu zevšedněly a poslouchal i v jejich blízkosti.

 


Agresivita vůči ostatním psům

 

Nejčastější příčinou bývá nulová nebo nedostatečná socializace psa ve štěněcím věku, kdy neměl dostatek kontaktů a ostatními psy. Často hraje roli i nedostatečný respekt ke vlastnímu pánovi, chyby ve výchově a někdy i genetické vlivy, kdy záměrným šlechtěním byla bojechtivost ve psech posilována. Typickou výchovnou chybou  majitelů zejména malých pejsků je, pokud nechají své psy vyprovokovat konflikt či projevit se vůči druhému psovi agresivně a pak utéci do bezpečí pánovy náruče, kde je často ještě čeká odměna v podobě hýčkání a chlácholení. Takový pes je nejen zdrojem četných problémů s ostatními pejskaři a jejich miláčky, ale také často končí zakousnutím jiným psem, kdy se již nestačí spasit do ochraňující pánovy náruče a sklidí adekvátní agresivní reakci na svůj útok od silnějšího psa.


Psovi je třeba psovi umožnit seznamování s ostatními psy. Ideální je možnost venčení se skupinkou pejsků nebo psí školka či cvičiště, kde zkušený výcvikář umožní vzájemné seznamování psů tak, aby nedošlo ke zranění psa ani člověka. Během několika návštěv si pes na cvičáku své místo najde. Jen častým stykem s ostatními psy se pes učí jak se mezi nimi správně chovat.

 

Procvičujte poslušnost opět na místech, kde psi nejsou a pak postupně v menší a menší vzdálenosti od psů, optimální jsou psi za plotem. Při agresi psa nikdy neutěšujte, trest za nežádoucí agresivní chování musí být takový, aby okamžitě přerušit takové chování (lepší než okřiknutí je trhnutí vodítkem a nepříjemný zvuk - využijte například plechovku s mincemi či hřebíky nebo silnou houkačku).

 

Patofyziologická agresivita

 

Pokud se v chování doposud klidného a normálně reagujícího psa projeví náhlá změna chování bez příčiny v souvislosti s nějakou změnou prostředí, vždy necháme psa vyšetřit. Příčinou mohou být poranění, nejrůznější choroby, otrava, degenerativní změny aj. 

 

Text Dana Bočková

www.utulky.estranky.cz

 

 


zuzana smejkalova
Aktualizováno: 7.1.2008 10:52:08
Napsáno: 26.10.2007 13:17:27

Forum.

Vložit príspěvěk

27.5.2008

Michaela

dobrý deň, môj pes keď bol ešte šteniatko tak na ňho väčšina psov vrčala a štekala. Teraz má 2 roky a robí to isté na niektoré šteniatka a niektorých dospelých psov. Preto by som sa chcela spýtať, že či je to spôsobené tým, že si myslí, že to čo robili oni jemu, keď bol malý, je správne a preto to robí aj on? Je to dosť veľký problém lebo nikdy neviem na ktorého psa ako zareaguje a chceli by sme tento náš problém odstrániť. Mohli by ste nám poradiť ako by sa to dalo odstrániť?

5.6.2008

Jana

Dobrý den, nedavno jsme si pořídili štěňátko a zároveň máme 3 letého křížece bígla. Toho před rokem napadl pes a ošklivě ho zranil. A on od té chvíle napadá ostatní psy, je dost agresivní dokonce se nám ohnal i po malé. Můžete nám poradit jak na něj, protože ho máme strašně rádi? Předem děkuji.

13.6.2008

Ivana

Jani, zajdi si za nějakým zkušeným výcvikářem který ti může poradit. takhle je to těžké ti radit. Nejvíc asi pomůže když mu pořádně vynadáš za tu jeho agresivitu. Náš pes byl také pokousán, ale neexistuje aby byl agresivní. Po malé se ohnal pravděpodobně z toho důvodu, že narušila jeho teritorium, ale jak píšeš, je chyba i v nesprávném přístupu k "agresivnímu" psovi. Udělejte si s ním co nejdřív pořádek!!! Pokud chceš jeho chování rozebrat víc napiš mi na mail - ivana.pospechova@seznam.cz - a já ti zkusím poradit až budu vědět víc o tvém psovi. Iva

13.6.2008

Ivana

Michaelo, zkus s ním víc chodit mezi psy a netolerovat mu jeho chování. Moje fenka také byla na některé psy ostřejší. Od té doby co chodíme na cvičák, jen proto aby byla mezi psy a poznala co se smí a co ne, a chodím na procházky s několika lidma co mají psy najednou, je o mnoho klidnější. na cvičáku se sama naučila, bez mé pomoci, chovat mezi psy a teď je v klidu. Samozřejmě to může být i tím jak píšeš, ale problém vidím v nedostatečné komunikaci vaší fenky s ostatními psi. nemá možnost si s nimi příliš vyhrát

20.9.2008

SIMONA

Dobrý den , mám 2 letého francouského buldočka a poslední dobou mi vrčí na dceru když se k němu přitulí. Ale na druhé straně zase když si s ní začne hrát její děda a vezme jii naklín nebo něco podobného tak okamžitě zbystří a začne ji chránit jako by se ji mělo něco stát neříkám , že přímo ho pokouše ale doráží, nevím čím toje mohla by jste mi poradit??Děkuji

1.11.2008

Ivana

Simono to chce zásah odborníka. Pejsek je zřejmě dominantní, a jak tak čtu má problém i sám se sebou. Dceru začal zřejmě brát jako svůj majetek, jako něco podřízeného pod ním. Dejte si na to pozor!!! Není daleko od kousnutí. Psa je nutno zvládnout, nejlépe se zásahem odborníka. Napište mi odkud jste! Pes potřebuje teď tvrdou ruku a řádný výcvik. Upevnění si své pozice ve smečce. Dostává se nad vás a to je špatné. Ivana

2.11.2008

Simona

dobrý den Ivano jsem z Vratimova je to kousek od Ostravy . předem děkuji za radu

15.11.2008

Danča

Dobrý den, já bych se chtěla zeptat jak skrotit abnormální agresi vůči psům.Mám 2letého křížence něm.ohař.-pointr-dobrman a venčení s ním začíná být neúnosné pokud potkáme psa střední či větší velikosti. Malé nechává na pokoji.Možnost cvičáku nemám, ale doma je to zlatý pes.Fakt je,že od mala byl minimálně socializován a teď se nám každý raději vyhýbá.Chodili jsme hodně do přírody, kde bylo minimum psů.Nepomohly by Bachovy květy? Aspoň trošku :-(

14.12.2008

Ivana

simono kdybyste chtěla tak bych byla ochotná eventuélně přijet. Pokud byste si nevěděla rady. Mail je ivana.pospechova@seznam.cz tak se kdyžtak ozvěte jestli máte zájem. Já bydlím kousek od Opavy

20.12.2008

Danča

Tak vám řeknu, než se tady člověk dozví nějakou radu, tak už ji kolikrát vlastně ani nepotřebuje. Končím s vaší "poradnou - neporadnou" a jdu tam, kde mi odpoví hned.

22.12.2008

vanda

Pro Danču, když máš nějaký dotaz, hoď to na forum. Každý nemá čas, každý den obhlížet každý článek, co je na tomto webu, jestli v diskusi pod ním nepřibyl nějaký dotaz. Od toho je forum...

2.1.2009

griffella

Dobrý den, když jsem byla malá zakopla jsem u babičky o stůl a spadla na jejího psa a on na mě od té doby vrčí. Doufám že se s tím dá něco dělat a proto moc prosím o radu.

2.2.2009

iris

Dobrý den, já bych se snažila přes nějaké dobroty získat důvěru pejska vaší babičky, podle mě se vás bojí a dobře si pamatuje, že jste mu ublížila i když nerada. Hlavně se ho nesmíte bát.

9.2.2009

griffella

Moc děkuju vyzkouším to

10.3.2009

elina

Dobry den.prosila by som o radu s mojim psom. V aprili bude mat rok, je to boxer.V poslednom case sa sprava dost agresivne. Ked sa snim hram stane sa ze z nicoho nic dostane akoby zachvat a zacne sa strasne agresivne prejavovat. Mam na mysli, ze z nicoho nic zacne skakat a ked ho pridrzim pri zemi, nekontrolovatelne kuse -resp. snazi sa ma pokusat.Nechapem tymto nahlym reakciam. Znepokojuje ma aj to, ze v noci neustale brese, ma skutocne vydrz. A pritom ma velku klietku, zatvarame ho tam iba cez noc. Ukludni sa a prestane s brechotom, iba ak ho pustime spat dnu do domu. Prosim poradte, co mam robit,dost ma to znepokojuje. Dufam ze v tom nie je ziaden zdravotny problem.

14.3.2009

iris

elino, tvůj pes zkouší co si může k tobě dovolit. Musíš mu ukázat kdo je tady pánem, děláš to dobře, že ho chceš pokořit a přirazíš ho k zemi, musíš ho držet tak dlouho až pozná, že jsi zvítězila a uklidní se. Mám velkou kníračku a měla jsem podobný problém. Velký psy si bohužel hrajou stejně jako malý, ale víc nás to bolí a tak je musíme usměrňovat. Já si s mojí čubou moc nehraju, protože to přejde k okusování a stačí trhnout rukou a kousne mě i když to ona nechce. Teď už se snaží být jemná, ale má zkrátka sílu a za to nemůže. Hlavně,nesmí být vůči vám agresivní. Zase záleží na tom co je agresivita u psa a jak to člověk chápe. Pes na vás třeba jenom doráží, aby jste si s ním hrála, ale to nesmí vy určíte kdy bude hra. Když byla Rebeka roční tak to dělala stejně jako váš pejsek někdy jsem měla i strach,že mě pokouše, ale v nestřeženou chvilku jsem jí chytla za fousy a hrozně jsem se zlobila a lehla jsem si na ní a zklidnila jí. Dneska se stačí otočit zády a ona si to rozmyslí a nebo jí začnu dávat povely. Ten druhý problém: já si myslím, že jste udělali chybu a pustili jste miláčka domů. Zjistil, že když bude brečet pustíte ho zase. Buď musíte být důslední nějakou dobu a vydržet jeho pláč a nebo se na to vykašlat a nechat ho bydlet s vámi doma. Já to mám podobně. Rebeka má krásnou boudu a výběh, ale byla v něm párkrát když byla štěně, ale teď bydlí v garáži a nebo s námi v domě. V noci to, ale nemám ráda,protože jí manžel začal brát do postel a představte si takové tele když vás utiskuje.Já se jí věnuji celý den tak potřebuji v noci mít klid.Pejsek není nemocný jenom ho musíte vychovat, aby vám nepřerostl přes hlavu.

29.3.2009

Týnka

Mám problém s mým psem. Mám ho s utulku a je mu 8 měsícu když jsme na porcházce a za plotem či někde jinde je pes zacne byt nesnesitelny začne skákat knučet štěkat a já mám co delat abych ho udržela. škubu vodítkem , nebo ho vodítkem plesknu po zadku,ale nepomáhá to .přemýšlela jsem jit na cvičák ale nevím co by tam delal asi bych ho neudržela. horší je že nevím co bude delat jestli se bude rvát nebo si hrát.neumí zatím žádný povel jen trochu sedni . bojím se snim jit i do vsi co mám dělat děkuji za radu. můj email je :piskotek296@seznam.cz

14.6.2009

wiky

prosím poradte.Máame 3 měsíčního hovawarta,který je krásný,zdravý,ale někdy ho chytne takový ,,záchvat vzteku´´.Vypadá to asi tak,že začne skákat a vrčet.Už jsme zkoušeli držet ho na zemi,plácnout ho přes zadek,ale nic nepomáhá.Prosím poradte.

1.7.2009

Zuzka

mame doma 2mesicni stene jorksirka, fenu,, ona si asi jen hraje ale je to silene, silene kouse a skace do obliceje klape zubama a kouse , vrci a steka a i do noh nic nepomaha, prosim poradte, miva takovych obdovi tak 5x denne, s kym se poradit? Zlinsky kraj diky

23.8.2009

MAJKA

DOBRY DEN MELI JSME FENKU KTERA MELA STENATA A DVE JSME SI NECHALI,JSOU TO FENKY MAJI UZ 8 LET.NEVIM SI RADY JAK MAM REAGOVAT NA JEJICH CHOVANI ZE SE ZACNOU RVAT A NEVIM JAK JE MAM OD SEBE ODDELIT.ONI SE DO SEBE ZAKOUSNOU A KDYZ JE ODDELIME TAK JSOU OD KRVE.MELI JSME VZDYCKY DVE FENKY ALE TOHLE JESTE JSME NEZAZILI.JESTLI JSOU SJEDNYHO VRHU TAK TO DELAJI.JESTLI BY POMOHLO JE NECHAT VYKASTROVAT NEVIM.MŮZETE MI PORADIT PREDEM DEKUJI

12.9.2009

vendula

dobry den.muzu vas prosim poprosit o radu?poridily sme si stene labradora.byl to nejoblybenejsi clen nasi rodiny.uz jako mala trochu kousala,ale to ji rostli zuby.pak ji tatka ale zacal mlatit.rikal tomu vychova.mne a mamce se to moc nelibylo ale rikat neco tatkovy je jako mluvit do zdi!ale potom:kdyz ji nevzal ven tak se vykadila na chodbu a aby to nevidel tata tak to zezrala(je to jeste stene)a on ji za to zmlatil.mlatil ji vsim moznym a dokonce s ni mockrat i hodil o zem.mne a mamce se to vubec nelibi.jenze tet kdyz neni tata doma, iris,ten pes,kouse.ja jdu jenom po chodbe a ona po mne zacne skakat,skrabat a je vstekla jako nejaka bestie.pomoc co s tym mam 3leteho brasku

17.10.2009

nikč&

ahojte my mame doma nemeckeho ovcaka a on nam zarli na malinkeho pejska prosim vas momocte mi dekuji

25.10.2009

Jindra

Dobrý den, mám velký problém, prosím poraďte.Máme ročního angl.kokra.je hodně náladový,agresivní, vlastně se nechová jako štěně.jak se mu něco nelíbí, dá to okamžitě najevo, vrčí i vyjíždí (ještě nekousl), ale nemá k tomu daleko.Syny vůbec nebere, stačí projít okolo a vrčí. divné je, že se přijde pomazlit,nechá se drbat, i si oto packou říká a najednou vyskočí, vřčí a vsteky odběhne.to dělá i při pohlazení, když to zrovna on nechce. Venku na psy, pokut sami nezaůtočí, je v pohodě, chce si hrát, od lidí se při náznaku skrčí a i zavrčí. Přitom mu nikdy nikdo nic neudělal, nebyl bit. Při mytí je hodně vsteklý, vrčí, ale nechá se umýt, ale má šusťákový náhubek.,přitom pořád vrčí do doby,než je mu sundán.Myslíte že by pomohla kastrace ?

26.10.2009

Bára

Dobrý den mám roční fenku něm. pinče která utočí na lidi. Když byla malá tak sem s ní chodila na procházky spíš do přírody a tak si asi dostatečně na lidi nezvykla. Hlavně utočí na muže, ale malé děti ji nevadí. Chodím s ní na cvičák, takže poslouchat docela umí, ale na volno jí pouštím jen s košíkem. Vždycky když někoho napadla, někdy ho chtěla i pokousat ....tak sem jí potrestala a myslím si, že ví, že to nesmí dělat, protože pak je uplně vyměněná schovává se předemnou, protože ví že ji potrestám a to pak posluchá na slovo. Když jí mám na vodítku tak občas taky na někoho vyjede ale to málokdy. Asi je to agresivita ze strachu, ale nevypadá to že by se bála. Vždycky když někoho vidí tak zpozorní a chvíli na něj kouká, to jí řikám fuj, ale pak se stejně za tou osobou rozeběhne a doráží.asi bych měla vyhledat nějakého odborníka nebo myslíte že bych to zvládla sama nějak ji to odnaučit? Díky za odpovědi

23.4.2010

vladka

Jak bych měla potrestat 7měsíční labradorku když neuposlechne na povel ke mě.Vzala jsem do ruky proutek a trochu ji bouchla.myslíte že je to správně-

31.5.2010

MIRUŠE

MÁM 9MĚSÍČNÍ ŠTĚNĚ YORKŠÍRA FENKU.ZAČÍNÁ UTOČIT NA PALCE U NOHOU, ŠTĚKÁ, VRČÍ A KOUŠE.JINAK JE HODNÁ,PORADTE JAK JI TO ODNAUČIT.DÍKY ZA ODPOVĚD

3.6.2010

PETRA

MAM 2PSY JACK RUSSELL,2ROKY A 1ROK A V POSLEDNÍM MESICI SE 3KRAT PORVALI AZ DO KRVE.VYHRAVA TEN MLADSI,PROTOZE JE O NECO VETSI.NEREAGUJI NA VODU,POVEL,NA NIC.MAM JE NECHAT VYKASTROVAT,,JINAK V DOME JSOU JAK BERANCI.DEKUJI ASPON ZA MALOU RADU,MAM JE MOC RADA A CHCI TO VYRESIT.

30.6.2010

Jana

Dobrý den mám doma kříženýho Pražskýho krysaříka (výška téměř jako je pinč) .. Když jsem sním venku,okolo běhají děti on se rozeběhne a pokouše je,normálně se do nich pustí.Včera ráno pokousal člena rodiny už nevím co sním mám dělat.Ale prič ho dát nechci. On je to hodný pejsek, naučený aby mě chránil ale bere to moc vážně. DCo mám sním dělat ? Děkuji za odpověd.

16.7.2010

kryštof

Dobrý den, máme doma 2,5 letého Kern teriéra, který je agresivní na ostatní psy. Jakmile vidí nějakého psa, tak vrčí (i když je několikrát větší než on sám) a mám strach, aby se mu něco nestalo, nebo aby někomu neublížil. Je pravda, že na feny a na pár psů nevrčí, ale těch je velmi málo. Na jednoho jezevčíka (se ketrým si jako štěně rád hrával) vrčí už asi z 10 metrů a raději ani nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby se potkali na volno bez vodítka. Prosím poraďte mi, jak ho mám odnaučit tomuto špatnému chování. P.S: Někdy je dokonce tak záludný, že nejdřív se tváří mile a vrtí ocasem a pak (když se očuchávají a jsou blízko) najednou s hrozným vrčením vystartuje.... Naopak lidi má moc rád, a od každého by se nechal hladit a drbat na břiše :D

17.8.2010

michaela

dobrý den mám ročního křížence a pokousal veterináře když ho chtěl očkovat nikdy takto agresivní nebyl,prosím za radu děkuji

2.9.2010

Anna

Dobrý den mám doma tříměsíční fenku JORKŠÍRSKÉHO TERIÉRA.Je moc hodná na mě a rodinu,ale na cizý lidi vrčí a je k nim nedůvěřivá.Chtěla bych ji to odnaučit,ale nevim jak PROSÍM PORADTE Předem děkuji za odpoved.

15.9.2010

Marie

Dobrý den,máme doma 2 letou yorkšírku,ke mě je to miláček,ale manžela a syna nemusí,syna mi už 3x pokousala na ruce.Útočí bez varování,vždy když se po ní něco chce,třeba když jí chce syn vyvenčit a ona zrovna nechce,tak si začne olizovat čumáček,cvakat zuby a v ten moment útočí.Já s ní takové problémy nemám se mnou jde vždy ochotně a ráda.Poradí mi prosím někdo jak její chování usměrnit.Ale podotýkám že bití a trestnání nedovolím.Prosím o nějakou normální radu jak jí trošku zklidnit.Děkuji moc

13.3.2011

vendula

Náš pes Lucky má 2roky když naněj chytnu nebo ho vezmu začne vrčet rasa:Maltézácký psík pořad a pořad mě kouše když si hrajem na honku je rychleší než já nato že sportuju prosí bez bití a trestání nedovolím.prosím něakou dobrou radu ho trošku ho sklidnit.děkuji moc

15.4.2011

Tereza

Vendula:Pejsek,který kouše a vrčí,s ním není něco v pořádku.A ještě,když to je takové miloučké plemeno.Měli byste zajít ke zvěrolékařovi.Jistě vám poradí.Nebyl třeba týrán?Takoví psi,kteří měli špatné zkušenosti s lidma jsou agresivní a nepřátelští!!Ale velmi ocenuji,že jste napsala,že trestání nedovolíte.To máte velikou pravdu!!Trestáním by se váš vztah ještě daleko zhoršil.Na takového zlobidlu právě spíše platí vlídné slovo.Budte na něho milá a dávejte mu pochoutky.Těm pejsek neodolá!!Přeji hodně štěstí s Luckym,byla by to škoda takovému pejskovi zkazit život...

2.7.2011

Petra

Dobrý den. Máme 7 měsíčního JRT a poslední dva měsíce se jeho agresivita vůči nám dosti stupňuje. Jako malý byl roztomiloučký a mazlivý. Čím je starší, tak se nechce vůbec mazlit a dost po nás vyjíždí. Začalo to tím, že jsme jezdili ke kamarádce, co má Staforda a ten naše Merlina pořád okusoval, až se mu to nelíbilo. A když jsem zasáhla, tak se po mně ohnal. Myslela jsem si, že to udělal pro to, že byl rozzuřený na toho psa. Ale následně pá týdnů po tom nám Merlin spadl do rybníčku.. já ho vytáhla a rychle jsem ho chtěla osušit, aby nám neprochladl. Při sušení na mě vrčel, cenil zuby a klidně by mě i kousl. Nemá žádné zábrany. Jako by si ani neuvědomoval, že jsem panička. A přítelovi to dělá taky. Sice méně, protože z něho má větší respekt, ale také si na něho dovolí. Není agresivní pořád, jen když děláme něco, co jemu se nelíbí... např. když ho vezmu do náruče, při koupání a sušení , nebo když mu šáhneme na ocásek ( má ho kupírovaný ). Opravdu nevíme co s ním :-( Máme ho moc rádi, ale tohle přeci nesmí dělat :-( Vždyt jsme jeho páníčci :-( Trestáme tak, že ho zavřeme do místnosti, aby byl sám. A jdeme pro něho až se uklidní. Ale moc to nepomáhá :-( Jde to nějak odnaučit??? Děkujeme za odpověď.

25.7.2011

Markéta

Dobrý den, máme dosti velký problém s naším 4 roky starým křížencem border kólie. 2 měsíce zpátky nám umřel náš 10 roční buldok, byl to velký kamarád právě s náším 4 ročním pejsanem. Pár dní po něm opravdu hluboce smutnil a pořád byl v apatii. jeho chování se výrazně změnilo. Začal vyžadovat pořád maximální pozornost od všech členů rodiny, a prostě se vtíral :) Aby nebyl sám a smutný tak jsem mu pořídili kamaráda. Máme 6týdenní štěňátko slovenského čuvače. Bohužel se k němu chová naprosto odměřeně. Odmítá ho, přehlíží, a když se přiblíží tak na něho začne cenit zuby a zle vrčet. Dokonce došlo i k tomu, že po něm vyjel a snažil se ho kousnout. Všuchni nám říkali, že dospělý pes na malá štěně nezaútočí. teď jsme velice nešťastní a nevíme, co dělat. Bojíme se o malého, ale nechceme nějak ohrozit toho 4ročního. Poradíte???? Děkujeme za odpověď.

29.7.2011

Martina

Ahoj, mám doma 3 letého labradora od malička je mezi pejsky mame ještě 3 maltézáky a u babičky staforda. I když byl menčí tak sem s ním hodně chodila mezi ostatní psy ale najednou z ničeho nic na ně začal byt agresivní snese jen ty maltézáky a amstafa. Když s ním jdu na procházku a potkáme psa tak po něm okamžitě vyjede a je agresivní. Už mě to nebaví bát se na každé procházce z kterého rohu vyleze nějaky pes a Kenny po něm zase vystartuje proto prosím o radu. Předem Děkuji za odpověd

29.1.2012

Mato

Mam 9 mesačne štena Nemeckého dlhosrstého stavača , chcem sa spýtať čo stým ked pes neposluchne a chcem ho potrestať tak sa začne spravať agresívne , psa nebijem a vobec neviem prečo to robí , Dakujem

17.6.2012

Pája

Dobrý den, Mám 4 letou fenku JRT, se kterou jsem odmalička chodila mezi ostatní psy a dotoho mám ještě jednoho doma.. Na pejsky, které zná je v pohodě, ale když venku potkáme cizího psa, který se k ní přiblíží tak se stáhne a zaútočí na něj. Posledně vyjela i na štěně. Nevím co stím mám dělat....

12.12.2012

Kristýna

Dobrý den, moc bych Vás chtěla poprosit o radu ohledně chování našeho štěněte. Máme 8,5 týdenní štěně Jack Russela, je to kluk, těšíme se na jeho temperament ale nyní nás jeho chování znepokojuje. Je to velmi energický pejsek, ničeho se nebojí, nikdy před ničím neustoupil, vítá návštěvy, nebojí se jiných psů. Hodně ho socializujeme - děti v rodině, lidi různého věku, jízda autem, psi a štěňata, se vším se nebojácně a vesele setkává. Pokud kouše, co nemá, odstrčíme ho s rázným fuj, pokud nepřestává, odneseme ho např. do jiné místnosti a ,,nekamarádíme se chvilku s ním\\\". Co nás ale trápí je jeho vyjíždění po nás - a to ne při hře ale opravdu zle. Stačí, když mu třeba přerušíme činnost, která se mu líbí, zvedneme ho ze země, když to zřejmě nechce. V tu chvílí hodně zle zavrčí a někdy se i hodně oženě a začne vztekle kousat. Nevíme, jak se chovat a jestli to není projev budoucí agrese. S pejskem si hrajeme přetáhováním hraček, honěním a kutálením míčku, chodíme ven, hodně se mu věnujeme. Prosím o radu, jak se chovat, pokud po nás útočí a co je to za projev chování. Zatím pokud na nás vyjíždí, přitlačíme ho za krkem k zemi, dokud se neuklidní (poradili nám v psí školičce). Děkuji, s pozdravem Kristýna

13.12.2012

kamca

Dobrý den, Máme doma 1,5 roku starého německého ovčáka. Vrčí na mě(14) na nikoho jiného ne,na mamku,taťku ani ségru.jen na mě... jen mě vidí naježí se a zvedne ocas samozřejmě začne hned vrčet. včera po mě 2x vyjel jakože zavrčel a kousnul... tatka ho okamzite serval a zavrel do kotce a pak začal vrčet zase... už to trva asii 4 mesice.. co mam delat?? diky predem

13.12.2012

kamca

Tady je to trošku podrobněji: 1,přijedu domů ze školy buď sama nebo pro mě mamka přijede autem otevřu branku a on jakmile mě vidí tak se naježí zvedne ocas a začne vrčet. 2,vyjdu na terasu,a on jakmile mě vidí,začne vrčet ale přijde ke mě opře se mi o nohy a začne vrčet. včera jsem s ním šla na procházku a když jsme ušli a 60 metrů tak jsem škubla protože strašně táhnul no a jakmile jsem škubla,tak on se po mě ohnal a zakounul se mi do ruky(strašně to bolelo a teď tam mám malinkou modřinu,ale je to ok.okamžitě jsem se otočila a šla jsem s nim domů. pak přijela večer návštěva a když odjížděli tak jsem si ho chtěla dát na vodítko,protože měli malý děti,tak aby po nich nezkočil.no a jakmile jsem natahla ruku ze si ho pripnu na to voditko tak po mě zase vyjel a kousnul mě a zase strasne vycenil zuby. tata ho okamzite zbil a odtahnul ho do kotce i přesto pak vrčel. Co s tím? Bojím se,že jestli se to zhorší nebo to takhle zůstane,že ho budeme muset dát pryč... (Ale to nechci!!!!!) Díky předem Kamča

10.1.2013

Michaela

Dobrý den, máme doma 9 měsíčního něměckého ovčáka. Max je velmi hravý a rozdováděný. Občas jeho rozdováděnost přeroste v dominantní chování a vyžaduje pozorost tím že na nás skočí a jakoby ve vzduchu cvakne zubama. Bere to jako hru ovšem jeto velmi nepříjemné,protože občas lechce chytne, i když sito neuvědomí. Snažím se ho vždy sklidnit ukázat kdo jetu pánem tím že ho jemně přitlačím kzemi ale to nepomáhá. Uklidní se až vezmu hračku a začnu si sním hrát. Prosím poradtě jak mám postupovat a odstranit toto vynucování pozornosti. Nebo myslíte že jeto tím že nám ho jako 4 měsíční štěně pokousal vetší pes? Předem děkuji za radu.Míša

26.1.2013

eva

dobry den,mame 7 měsičního zlateho retrívra když deme z babičkou na procházku začne kousat do vodítka a nakonec nás, neda se skrotit!!! Ale dědu poslouchá co stím ???

5.2.2013

Lucka

Dobrý den muj pes je krizenec vlcaka a teriera, je mu 6let. Nemuzu s nim mezi ostatni psi, protoze je agresivni. Dva psi uz pokousal.Kdykoli potkame nejakeho psa tak chce k nemu, strasne vrci a steka.Nevim co s nim mam delat poradite mi?

25.2.2013

ROB F

Ja rozlisuju 2 druhy tzv. "agresivnich" psu. Jeden druh je "kikina duchodcovska", povetsinou pekinez, jorksirak nebo fr. buldocek postarsi seniorky, pricemz pes neni socializovan ani s lidma (panicka zije sama) ani se psy (nez by ho nechala ocuchat, tak ho s jekotem zvedne ze zeme a vrazi do kabelky). Pes byva prezranej, znudenej, frustrovanej, bez vycviku a casto i dedicne zatizeny (to jsou ta slavna "spolecenska plemena"). Pak se neni co divit, ze i petikilovy ratlik terorizuje cele okoli. Druha sorta je sluzebni pes bez vycviku. Povetsinou si ho porizuji bezdaci a ruzni ztroskotanci, viz zde... https://Odkaz

7.4.2013

Jana Wojtovičová

Dobrý deň, mám doma dvoch yorkšírskych teriérov, jeden má 12 rokov ten sa volá Filip a ten druhý 7 rokov to je zasa Adam. No a mám taký problém, že ten mladší je na mňa dosť agresívny, veľa krát ma aj pohrýzol ale zasa sa vie aj pritúliť ku mne, myslím že to bude tým že ho v minulosti napadol boxer a ja som bola pri tom a myslí si, že ja za to môžem. Aký máte na to názor? A ešte sa chcem opýtať, že Adam furt chodí za Filipom a chce mu olizovať pinďúra no a z toho sa mu vždy tak veľmi trasie papula. Ja som už z toho zúfalá lebo keď mu to zakazujem tak do mňa začne zúriť a útočiť. Neviem si už s tým mladším(Adamom) rady. Viete mi poradiť? Ďakujem

14.5.2013

Nicola

Dobrý den, přítelovi rodiče měli 9 let pejska, je to oříšek.. jelikož ho chtěly dát pryč, byla jsem tak ochotná a vzali jsme si ho z přítelem k sobě. Ale je velice agresivní a už nevím co s ním dál. Hodně vrčí, bojí se a v poslední době už několikrát vyjel po lidech a nemluvně po mě.. Je mu 10 let, tak je asi jasné že už to bude trošku stářím ale mám strach že by mohl pokousat hodně. zkoušeli jsme snad všechno od milosti po přísnost ale nic nezabírá.. víš že je to ošklivé ale už jsem přemýšlela i o uspání. Pokud někdo budete vědět tak mi zkuste nějak poradit, protože já už je v koncích. Děkuji

8.6.2013

Tereza

Dobrý den, mám 9 měsíčního Jacka Russella, od mala byl velmi společenský a přátelský k ostatním psů. Sice se zpočátku bál,ale vždycky byl s každým kamarád, nikdy nedával najevo agresi. Před měsícem ho kousnul do čumáku jiný pes, od té doby je velmi zlý na ostatní psi. (Mimo fenky, ikdyž po jedné se taky už ohnal). Chtěla bych se zeptat jak postupovat dál ve výchově. Moc děkuji za odpověď

10.6.2013

Nikola

Dobrý den, píši Vám, protože už nevíme co dělat s naší fenkou. Je to stafordširský teriér a v listopadu bude mít 4 roky. Asi před rokem a půl jsme se všimli první agresivity,.. Napadla mne v noci, když mne nepooznala... Byla agresivní u své misky,... nesměli jsme se na ni ani podívat, aby na nás neukázala zuby,..začali jsme to řešit,.. a zjistili jsme, že má abnormálně zvýšené hormony. Načež nám bylo řečeno, že proto může být agresivní. Nechali jsme ji tedy vykastrovat. A vzhledem k tomu, že než se hladina hormonů ustálí, trvá to několik měsíců, vyčkávali jsme tedy a byli jsme obezřetní. Koneckonců, opravdu se trochu uklidnila a mohli jsme na ni zase trochu šahat a hladit ji,.. Mysleli jsme si, že postupnou obezřetnou socializací s námi se vše zpraví,.. Docela ano,..ale pořád měla a má výkyvy v chování. Normálně ji hladíme, a okamžiku stuhne. Má ošklivý pohled. Jako by nevěřila. Jako by nevědala, co uděláme. Na psi za plotem štěká. Sousedka má 4 kočky, na které také štěká. A když vidí sousedku na zahradě, skáče po plotu, štěká a pořád ji sleduje. Ovšem, také nám bylo řečeno, že když nikdo z nás nebyl doma, a sousedka byla na zahradě, že bylo vše v pořádku, že neštěkala, neskákala. Nemůžeme ji ale nechávat na noc na zahradě, protože se bojíme, že plot přeskočí a někoho pokouše. Jako štěně se prý narodila ve 4. vrhu, 3-hodinový porod, a neměla žádné sourozence. Znala jen matku a babičku. Po dlouhé době, kdy se jakštakš sklidnila, se znovu objevila její agresivita (agresivita nikdy nezmizela, ale trochu klesla). Když šla moje mamka kolem její misky, skočila na ni, vytasila zuby, trochu ji kousla do ruky a poškrábala. Bojíme se. Nevíme, co dělat. Mysleli jsme si, že už jsme to jakštakš zvládli a že se to bude jen zlepšovat. Ale ne. Pejska nechceme nechat uspat. Ale taky nám doma nemůže vládnout. Jinak je vcelku hodná, má velký prostor na běhání. Chodíme s ní na procházky, ale snažíme se vyhýbat psům, takže chodíme večer. Můžete nám nějak pomoct? Poradit? Jde takového pejska ještě převýchovat? Sklidnit? Dát na nějaký výcvik či převýchovu? Máme ji rádi... Předem moc děkuji za odpověď.

11.7.2013

Štěpánka

Dobrý den, mám 5-letého křížence irského setra, který se doposud choval vzorně a uvažovali jsme i o canisterapii. Ale v poslední době začal ignorovat mě i mého přítele, mě zná odmalička, přítel se k nám přidal časem, měli ze začátku určité problémy s dominancí, ale to se za pár týdnů vyřešilo a pejsek se stal na příteli úplně závislý. Teď se, ale něco změnilo. Venku neposlouchá, utíká, a to že je zvyklý chodit bez vodítka a ignorovat své psí kamarády. Proto nás to překvapuje jeho náhlá změna, chová se přesně opačně než jsme byli zvyklý. Ještě podotknu, že jsme se cca před 3 měsíci stěhovali, ale nikdy se stěhováním neměl problémy, jelikož je již od útlého dětství zvyklý na stěhování, jelikož se mnou jezdil každý týden do školy a i tak jsme byli co 3 měsíce někde jinde... Předem děkuji za odpověď

31.7.2013

Simona

Dobrý den, mám 11 měsíční fenu Maďarského ohaře a je agresivní na psy. Na cvičák chodíme, ale jsme ve skupině štěňat, což je katastrofa. V poslední době vyjíždí i do opravdu velkých psů. Už si nevím rady. Okřiknutí ani trhnutí vodítka nepomáhá. Jinak na lidi a děti je moc hodná. Děkuji za jakoukoli radu.

24.9.2013

Blanka

Dobrý den, prosím jestli někdo může poradit co dělat.Mám doma šest let pražského krysaříka všechno bylo v pořádku dokud se nepřistěhoval přítel a začalo to : ( Po dvou měsících klidu a pohody na něj začal pes bezdůvodně utočit vrčí zatím nekousl ale bojím se toho že to udělá .Celý den je v pohodě mazlí se jako by nic a z ničeho nic při hlazení začne cenit zuby a vyjíždí .Dostal už párkrát na čumák a stejnbě to dělá .Před dvěma dny vyjel i po mně a to nikdy neudělal.Vůbec nevím jak to řešit denně se kuli tomu hádáme nevím co dál a vůbec se to nezlepšuje .Prosím jestli někdo máte podobné problémy poradte jak na to .Děkuji Blanka

14.10.2013

Anonym

Dobrý deň, Náš pes má 2 roky máme ho od narodenia.Žije s nami aj jeho mama.On je velmi dobry stražny pes a ludom nikdy nič zle nespravil ale s tou jeho mamou sa občas pobije napriklad koli žrádlu alebo do nej skoči ked ide prvá von z búdy...Teraz sa jej narodili šteniatka a on jedno pokusal keď sme neboli doma...Skoro to neprežilo ale včas sme to zbadali a šli s nim ku zverolekarovy.Tak sme jednu búdu vyniesli z ich ohrady oddelili sme im žrádlo aj vodu a jeho sme nechali zavreteho a puštali sme ho len keď sme boli vonku. Dnes keď sa sestra vratila zo školy bol újdený z ohrady a keď mi to išla povedať začul som štekot a knučanie.Rychlo som utekal von a tam som zbadal jedno šteniatko celé krvavé. On odtiaľ ušiel. Šteniatko som sa snažil zachránit no nedalo sa :'( .Prosím vás rodiča ho chcú utratiť ale ja ho mám rád predsa len je s nami 2 roky a je to veľmi dobrý a múdry pes len tá agresivita :/,neviete niekto čo by nám pomohlo?

4.11.2013

Marta

Dobrý deň, nedávno som našla vyhodeného psíka yorkshira. Kontaktovala som pani z útulku a ona mi povedala, že nájde pre tohto psíka dočasku. Psík je veľmi milý len problém je v tom, že zvykne na ľudí vrčať. Na mňa však nevrčí. Dnes som s ním bola za jednou pani, ktorá by mala oňho záujem ale z ničoho nič ju napadol. Našťastie sa nič nestalo ale pochopiteľne, stratila oňho záujem. Nemohli by sme mi poradiť čo mám urobiť, resp. ako ho odučiť, aby bol agresívny na iných ľudí? Ďakujem...Prosim kontaktujte ma na email:martulka65@azet.sk este raz dakujem

12.1.2014

Magda

Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o radu. Máme doma psa, zlatého retrievera, jménem Moby, 7 let, epileptik. Léčíme už od 2let prášky na epilepsii. Měl záchvaty i jednou měsíčně. S Mobym jsem chodila na výcvik od 4.měsíce až do 5let. Máme i zkoušky poslušnosti např. ZZO, BH. Tedy s poslušností problém nemáme. Nicméně se stane (asi 1x / čtvrtrok), že má agresivní záchvat. Což je náš problém. Vyvolají ho různé situace, zvláštní je, že v 90% jsou úplně běžné, které denně zvládá bez problémů (podání léku - v pamlsku, při povelu fuj - když venku něco žere,nebo leží na balkóně a je odvolán domů, případně nějaký zákaz, který běžně není problém, najednou problém je). Není to jen lehké zavrčení, ale například 30-60 sekundový vrčící záchvat, kdy se mu změní i barva očí z tmavě hnědé na až skoro béžovou. Jediné, co v tu chvíli můžeme já nebo manžel udělat je, že se otočíme pomalu ke psovi bokem a odejdeme pryč. Po nějaké době se za ním vrátíme a zkoušíme mu dát povely, k noze, sedni. Buď už je klidný a povely splní, pochválíme za splněný povel. Pokud pokračuje v bručení (už nejde o intenzivní vrčení), povely splňuje, ale je u toho celý nahrbený s hlavou až u země a stále bručí, opět odejdeme.Někdy po tomto vrčícím záchvatu (do pár hodin) přijde záchvat epileptický, ale to je jen asi ve 2 případech z 10. Chováme se správně? Co dělat, abychom vrčení úplně předešli? Ještě dodávám, že Moby nespí s námi v posteli (ani nikdy nepsal), nesmí na gauč. I když samozřejmě si s ním hrajeme a hladíme kdykoli to jde a i sám si o to řekne. Naše situace se zhoršuje o to, že jsem těhotná (před porodem) a stále dokola přemýšlíme, co dělat a jak tuto situaci vyřešit, co změnit, abychom byli jak my, tak i naše dítě v bezpečí. Předem Vám děkuji za Vaši cennou radu. Magda

26.2.2014

Lenka

Dobry den,potrebovala by som poradit ohladom mojej 3 rocnej yorkshirky, je agresivna voci ostatnym psom ktorych nepozna,nevrci nesteka,vzdy ked ju nejaky pes zacne cuchat a nejak ju stuchne vyceri zuby vyplazi jazyk a vystekne po nom,ked pes pokus zopakuje moja fenka opet zautoci,niekedy aj uhrizne....snazim sa ju co najviac kontaktovat zo psami aby si zvykla a aby sa nebala,myslim ze ma traumu lebo ked bola mensia jeden pes ju napadol...teraz ked sa k nej nejaky pes zo zaujmom blyzi hned sa jej najezi srst na chrbte a je pripravena na utok.....mame este 2 psov s ktorymi vyhadza dobre, aj s inymi ktorych uz dobre pozna...tyto psi ju vsak tolko nenuchaju a nestuchaju do nej....chcem aby bola ako vsetky ine psy a hrala sa s neznamimy psami v parku,neviem uz co mam skusit,budem vdacna za rady...Dakujem Lenka

22.3.2014

Tereza

Dobrý den, máme cca 3 ročního psa (kříženec).. jsme 5 člená rodina a dneska jsme byly venku dopoledne a hráli se s ním byl moc štastý ale po obědě ho šla dcera pohladit a on po ní vyjel ... až je to po 2 co to takhle udělal! :( proíísm rychle o nějakou radu... je to celekem akutní

3.4.2014

Jirka

Dobrý den, mám 3 psy, dva knírače a jednoho malého křížence z útulku. Všichni tři jsou asi stejné velikosti - malincí, ale ten z útulku se projevuje velmi agresivně a na členy rodiny, který z něho mají trošičku respekt často vrčí. Jednoho knírače pořád provokuje, chodí mu do misky, chodí kolem něho, sedá si na jeho místo a podobně. Pak někdy toho knírače i vyprovokuje a zakousnou se do sebe, obvykle se je snažíme přiškrtit, aby jsme je od sebe vůbec dostali, ale většinou se nechtějí i přesto pustit. Většinou to nakonec schytá jen ten knírač, protože se asi neumí moc prát a asi tam hraje roli, že měl asi před rokem paradentózu. Minule když se pokousali, tak knírač měl úplně nateklou tvář, byl jsem s ním u veterináře, ten mu z toho odstranil hnis, tekla mu z toho další asi 4 dny krev a dával mu antibiotika, protože knírač měl teplotu asi 40. Ale v této chvíli jsem se rozhodl už s tím něco udělat. Doktor mi poradil zkusit nechat toho křížence vykastrovat, ale nevím. Taky mě napadlo dát tomu kříženci náhubek, ale nenašel jsem žádný pro tak malé psy. Můžete mi prosím poradit?

16.5.2014

Domča

Dobrý den máme doma NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA,mě a mého otce poslouchá,ale jakmile někdo z rodiny na něj něco chce tak na ně začíná vrčet,jednou se ohnal po mé sestře,když ho chtěla zavřít do kotce.Nevíte co to mohlo vyvolat?Děkuji za odpověd´

7.8.2014

Daniela

Můj pejsek bolonsky psík 1 rok začal teď být agresivní na děti třeba když nějaké běží tak strašně štěká a vrčí a když jde nějaké k němu tak je v pohodě a jak jde blíž tak z ničeho nic vystartuje a vrčí a štěká :( na děti které zná skáče ale pak se uklidní prosím poraďte :( už ho nemůžu pouštět k dětem :/

7.8.2014

Daniela

Prosím odpověz rychle :) klidně na email:anicka.tlapka@seznam.cz

24.10.2014

pepa

Prosim o radu,mame stene 7 mesicu,jinak hodne ale kdyz mu chcem vzit vec kterou kouse tak na nas vrci a jednou me trochu i kousla,zajimalo by me jak ji to odnaucime.díky

12.11.2014

Iveta

Dobry den, prosim o radu mam 2leteho krizence staforda a potbulla a mama velky problem s agresi vuci ostatnim psum i kdyz byl od malinka v kontaktu s ostatnimi pejsky. dokonce zacal byt agresivni i vuci cizim lidem. kdyz se neceho lekne okamzite prechazi do utoku. muzete mi prosim nejak poradit muj mail je HruzovaIveta@seznam.cz dekuji

2.12.2014

cuci

Dobrý den ma dvou letou fenku maltezacka, je to zlaticko poslouchá na všechny povely, ráda se mazli, na procházkách ji mám na volno a v pohodě ale jakmile kolem nás jde nějaký člověk tak vyběhne a začne mu štěkat po nohách a nedá se přivolat :-/ je to divný protože vždy jindy bez přítomnosti cizího člověka opravdu poslouchá úžasné. Sice u máš moc lidí nechodí ale prosiiiim poraďte mi

30.1.2015

Martina

Dobrý den máme doma šesti letého Křížence kokršpaněla Filipa na Procházkách ho mám na vodítku Protože vždy když kolem projde Maminka s dětmi tak začne zběsile vrčet a štěkat tu samou reakci má když jde okolo nějaký cizí"chlap" nevím co s tím bojím se že ublíží mé tří leté sestřence

12.2.2015

Ondrej

dobry den muj pes nikdy doma agresivni nebyl ... ale je to asi 4 mesice co jsem se seznamil s pritelkyni co ma take fenecku .. pejsi spolu vychazi nejsou na sebe zli .. ale muj pes na me zacina z niceho nic jakoby bruce vzdy kdyz se priblizim k jeho pelechu kde lezi i s fenkou nebo kdyz me fenka prijde privitat on prijde taky ale jakoby bruci ... nevim co stim .. navic cekame mimco a ja mam strach ze by sem ohlo neco stat co stim?? kdybyste meli nekdo nejakou radu napiste mi na email OndrejPaprskar@atlas.cz dekuji

14.2.2015

Franta

Ahoj, chtěl bych se zetat, jak nejlépe získat zpět důvěru polekaného psa. Když jsem se s ním u kamaráda poprvé setkal, skákal radostí a chtěl si hrát, později se mě však polekal, protože jsem vyšel z vedlejší místnosti, kde mě nečekal. Od té doby na mě opravdu hnusně vrčel a když jsem mu dal očuchat ruku, nejradši by mi ji rozerval, nemít košík. Jak takového psa získat, když ani očuchání,krmení mnou, hlazení a tišení páníčkem nezabralo? Díky

28.3.2015

Petra

Zdravim mam problem se svym 3 letym psem.Je to krizenec od malicka je dost plachy pritom ho s utulku nemame...Nesnese se s vetsinou psu,steka na cizi navstevy ktere nezna.Nevim jak jo uklidnit a jsk reagovat.V noci vystekava po byte podle toho co jsem rozpoznala to vypada ze se boji zvuku kdyz slysi vytah ptitom s nim vytahem jezdim denne a v poradku ppradite jak ho to odnaucit postupne?

6.5.2015

Helena

Dobry den chtela jsem se zeptat, mam 8 měsíčního maltezacka... Odmalička je agresivní a neposloucha.. Myslely jsme si ze postupem času ho to přejde ale marně ... Skáče do obličeje kouše automaticky do nosu.... Stále vyjíždí po rukách ikdyz mu vždy dame hračku... Aby pochopil ze to je na hraní a ze kousat se nesmí ... Uz si nevíme rady ...k pejsekovi jsme se vždy chovaly hezky a láskyplně tak nechápu proc to děla.... Kouše do krve ... Prosím poraďte ... Dekuji

7.8.2015

Petronela

Dobry den, chcem sa opytat mam doma 3 rocneho yorkshirskeho teriera. V posledom case je velmi agresivny pri hrani ( ked sa hraje sam a nejakou vecou ) a jak mile ho chceme co i len pohladkat, teda priblizit sa k nemu ked ma pri sebe tu vec je velmi agresivny a kuse aj pana . Nemoze byt tato jeho nahla zmena spravania z dovodu , ze sme odisli na dovolenku na 10 dni a to bez neho. Bol doma a chodila sa sem o neho starat rodinna znama, ktora si ho nakoniec vzala k sebe domov. Moze to byt koli tomu? Ake dovody presnejsie k tejto zmene mozu byt? A ako by sme si s tym mohli poradit? Dakujem za odpoved , robi nam to starost a velmi velku , dokial sme neodisli bol uplne pokojny

9.9.2015

Kika

No bude to znít divně, ale můj pes nedokáže být zlej. Snažila jsem se naučit tak jako předtím venku křížence a jezevčíka zlí pes-vycenit zuby- neumí to neví jak to ani když mu ohrnu pysky. Zkoušela jsem jestli si bude hlídat hračky, maso a nic, ale když po něm chci aby hlídal syna tak už tam něco je, ale málo. Byla bych ráda kdyby náš pes uměl ochránit rodinu. 9x byl napaden a pokousán dokonce 15letým jezevčíkem a on se ani jednou nebránil. Když mě napadl Americký pitbulteriér utek a přitom on je Americký Stafordšírský teriér. Nechci aby byl zlej, ale aby uměl chránit.

3.11.2015

vena

Mám dvě fenky Stafordšírské teriérky 1,5 a 2,5 roku. Psi jsou vycvičení a troufnu si říci poslušní, neboť se jim s přítelkyní hodně věnujeme. Psi vyrůstali a vyrůstají v prostředí, kde se pohybuje mnoho lidí včetně dětí a krom toho, že sem tam něco dětem ukradnou, když zrovna baští , jsou bezkonfliktní a můžeme je nechat i bez dozoru volně se mezi lidmi pohybovat. Je pravda, že musím konstatovat, že jsou asi rozmazlení – bereme je domů, kde se můžou volně pohybovat gauč, postel atd. V neděli jsem přivezl přítelkyni z porodnice a nastal problém u starší fenky. Mladší opatrně mimino očuchala olízala a přijala úplně v pohodě, ale starší fenka je úplně v transu a zatím to vypadá že ho chce „sežrat“ . Dvě noci jsme se nevyspali, protože jsme nuceni psy zavírat, což se doposud nedělo. A zejména straší fena vyvádí. Bez dozoru ji nechat nemůžeme, neb okamžitě hledá mimino. Když jsme doma a jsme schopni to ohlídat, tak psy pustíme a když se přiblíží k miminu, tak na zavolání přijdou, ale to nejde pořád. Starší fena když může, okamžitě hledá, kde se dítě nachází a její výraz v vypadá, jako když spatří figuranta při obranách. Momentálně se snažíme psy převychovat z fáze, že se mohli volně pohybovat po bytě, ale nechci aby byli zavření, když jsme doma strachovali se, že ve chvilce nepozornosti pes na dítě zaútočí. Prosím Vás tedy o radu či postup, jak se v takovém případě chovat a zachovat, protože si myslím, že toto téma je poměrně časté a mohla byste s ním mít již nějakou zkušenost. Předem děkuji za reakci a přeji Vám krásný den S pozdravem Ing. Václav Horáček

22.12.2015

Simca

Dobrý den Máme. Doma 3leteho honiče a když se třeba dcera (13) před odletem na dovolenou k němu sedla a pohladila ho on zavrčel a kousnul ji do zápěstí jen trochu Máme ho rádi a toto nikdy před tim neudělal: (

28.12.2015

blanina

Dobrý den potřebuju poradit mám fenku má 15 měsíců. Štěká a vyjíždí na lidi. Má strach a lidem nedůvěřuje. Narodila se na zimu takže jsem ji nemohla brát ven jenom k veterináři. A nevím co mám dělat nechci aby na ně štěkala a vyjížděla z ničeho nic když jí nikdo nic nedělá. Nevím co mám dělat. Prosím o rady děkuju předem.:)

4.2.2016

peta

ja sa chcem spytat mam psika maleho vzrastu a od jakziva je to kludny a hravy psik vencim ho bez voditka lebo poslucha na slovo a ostatne psy si nevsima cucha si svoje ale stalo sa mi uz 3 krat ze som s ninm bola vonku a znicoho nic vystartoval po nohe niekoho naokolo nechapem nikdy to nerobil preco to teraz zacal ?? uz ma 5 rokov neviem preco a chcem aby to nerobil dakujem za odpoved

12.2.2016

marek

Dobry den mam francouzského buldoka občas z ničeho nic po někom z rodiny bez duvodne vystartuje az by kousnul cim to muž byt kdyz ho servem tak zaleze do kouta a dela jako by ho to mrzelo

21.3.2016

Veronika

Dobrý den , chtěla jsem se zeptat jake prášky mam koupit pes staford 3 roky 34kg. Má za sebou 9 operaci v narkóze . Je agresivní když odcházím z bytu zacne se psichopatichky klepat a vrcet tak i na přítele když ho jen pohladí. Když si snim začne hrát pes pak neví kdy má dost a pak je az agresivni. Přítele už i kousl do nosu ..mne malem take kousnul. Jeho léčba začal na 3 měsících nemel plástve kuze a dávala jsem ho dohromady rok a půl byl i na antibiotikach . Více informací na nova travic psu Jeff frantiskov Děkuji za odpověď

15.5.2016

verča

Dobrý den Můj pes (2 roky) vrčí skoro na všechny psy. Hlavně na štěňata a veliké psy. Nejde to odnaučit a hlavně nevím příčinu toho proč vrčí.Když je na vodítku a nějaký pes k nám přijde hned startuje, ale potom když to pustím na volno je s ním v poho (někdy). Prosím o radu

23.9.2016

Ivana

Mám jorkšíra teriera .Je moc hodný . Ale nesmí proti nám jít jiný pes .Nebo jít kolem zahrady kde je pes . Musí nosit košík . Nevím zda by nezautočil na lidi . S košíkem se jich nevšímá .jsem stará bojím se kdyby se mě něco stalo psa utratí .Dcera ho přivezla jako štěně . pak jí přestal bavit a dala ho do utulku .Já ho tam nemohla nechat .Nevím jak ho odnaučit utočit .jinak je zlatý .

28.9.2016

Eliška

Dobrý den.... Mám psa křížence borderkolie neustále na mě vrčí... Když si něco dáme před dveře pes to začne hlídat a když kolem něj někdo projde začne vrčet nevím co s ním mán dělat nebo jak ho potestat děkuji za odpověď

11.10.2016

Helena

Dobry den.Mam neceli rok psa,je u nas od mala .Je bojacny a steka na vsechny lidi co na nej promluvi.Kdyz knam.nekdo prijde steka silene a nechce prestat.Vim ze si hlida sve uzemi,ale bojim se ze casem kousne..Ke zviratum se ma krasne,at male nebo velke,je snima kamarad.Poradite co m delat?

24.10.2016

Nikol

Dobry den, mame 5rocnu fenku stredoazijskeho ovciaka a pred mesiacom sa nam narodili prve steniatka. Fena sa zacala spravat inak, sem tam na nas zavrci, mam pocit ze nas menej respektuje, no co nas zaskocilo je ze jedno stena zozrala ked malo 2tyzdne. Ak prave zerie a stenata sa motaju okolo nej vrci, stena chyti do papule a normalne ho odhodi prec. Bojime sa aby steniatkam neublizila..velmi pistia a zavijaju ked ich odhodi. A tiez jej menej verime a bojime sa nechat deti vonku na dvore, poradte je toto spravanie normalne?

13.11.2016

Romana

Mame doma dvouletou fenku kterou jsme nasli jako stenatko ted zacala trhat a zrat papiry např. když dceři upadne papir nebo papirovy kapesnik hned ho chytne a zacne trhat a dokonce i zrat a kdyz ji ho chcem sebrat prptoze se bojime aby ji nebylo spatne tak zacne na nas vrcet a i kousne co s tim mame delat.

28.11.2016

Lucie

Dobrý den, máme doma šestiletou fenku francouzského buldočka a před pár dny jsme si adoptovali půlročního pejska té samé rasy. Společně je venčíme, tam problém není, ale doma je nemůžeme nechat v jedné místnosti. Naše starší po štěněti dost vyjíždí. Snažíme se je zatím držet každého zvlášť. Naše fenka je na nás dost fixovaná, s některými psi si venku sedne, ale na některé vyjede. Můžete nám prosím poradit jak na sebe pejsky nejlépe zvykat. Dekuju.

23.1.2017

filip

Dobrý den Chci se zeptat Mám psa kteremu když dam misku s jidlem. A nekdo projde kolem zacne ihned vrcet a i dokaze zautocit. Dnes mu pritelkyne davala něco z ruky tak jak si to bral tak ji kousl už Nevim co snim tohle dělá na každého když mu nekdo něco chce dat

31.1.2017

Simča

dobrý deň, mám 1 aj 2 mesačného Jack russell terriera a je agresívny voči ostatným psíkom je jedno či je to fena alebo pes. Má rád iba tých s ktorými sa skamarátil ako šteniatko, a niektorých pozná od malička a nemá ich rád .Chodíme na Agility cvičák a je dosť problém ked je tam dalších 5 psov, neviete ako by sa to dalo odstrániť?

25.2.2017

Lenka

Dobry den mam 2 a pul mesicni stene krizence a strasne mi steka po lidech l,stinu a po vsem co se sustne nevite jak ji to odnaucit dekuji

19.3.2017

Simona

Dobrý den, ráda bych se poradila ohledně agresivního jednání u svého psa, téměř 2,5 letého bullterriéra. Je papírový, od chovalelky jsme si ho přivezli, když mu byly cca 4 měsíce. Byl od vždycky dost bázlivý, nechtěl chodit vůbec ven na procházky, což jsme nakonec překonali, pořád se bojí např. velkých aut - popeláři, traktor a pod. K rodině se od mala chová ochranitelsky, např. v autě, když zastavíme a potřebujeme se zeptat na cestu, tak když se někdo přiblíží začne strašně štěkat a pouštět hrůzu. Od mala byl cvičen manželem, základní povely společně docela hezky zvládají. Mě moc neposlouchá. Je hodně mazlivý a přítulný, je to ale pár dní, co se stalo, že když ho pohladím vyjede po mě a už i pokousal. Teď jsem momentálně ve fázi, kdy se bojím i kolem něj projít. Nikdy jsem mu nic zlého neudělala, vždy jsem ho hodně mazlila, což ale bohužel teď jeho výpady skončilo a já nevím co dál. Předem díky za názory! Simona L.

26.5.2017

Jana

Dobrý den, mám čínského chocholatého pejska - doma je zlatá, ale včera nám prchla ze zahrádky a na ulici kousla sousedku do lýtka.............. je jí 5 let a nikdy nic podobného neudělala ....poradíte jak jí vysvětlit že se to nesmí :-)

19.7.2017

Julie

Dobrý den,..psa jsem si jako 3 leteho vzala od lidi, kteri na nej nemeli cas... je v celku hodny, posloucha na povel..ale rok jsme byli spolu sami dva a ted kdyz mě chce pritel jen pohladit..vrci..skace do nej a chce ho kousat..to plati u obejmuti jakoukoliv jinou osobou.. Pritom pritele uplne miluje, zboznuje..vzdy se na nej strasne moc tesi co projevuje i pocuranim..spi vylozene vedle nej.. Nevite mi nekdo poradit, jak v takovy situaci reagovat? Dekuji

14.8.2017

Miriama

Dobrý deň, moj pes má 1,5 roka. Odkedy som tehotná začal byť veľmi agresívny na každého v mojej blízkosti. Dokonca aj na ľudí, ktorých pozná. Môžete mi prosím poradiť ?

31.8.2017

Monika B

Dobrý den, mám velký problém se svým psem. Před 2 dny jsem si pořídila papouška, ale můj pes je stále u papouščí klece, skáče na ni, když papoušek sleze trochu dolů, tak pes začne šíleně blbnout, chytat ho za ocas, no prostě ho chce chytit a já nevím co s tím. Mohli by jste mi prosím poradit? Děkuji

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz